API-Avaimet integraatioita varten

Miten luot API-avaimen integraatioita varten?

Spotillan API-rajapinnan käyttöä varten tarvitaan API-avain eli "token". Tämä token voidaan Spotillan pääkäyttäjän toimesta hankkia kahdella eri tavalla:

  • Joko luodaan Spotillaan uusi käyttäjä, jolle annetaan mobiilikäyttäjän oikeudet (esim. nimellä "API-käyttäjä"), jolla suoritetaan käyttäjätilin luomisen jälkeen kirjautuminen. Kirjautumisen yhteydessä saadaan tarvittava token.
  • Joko luodaan erillinen integraatiokäyttäjä palvelun asetuksien "Integraatiot"-osiossa

Näiden kahden erillisen tavan merkittävin ero on:

Tapaus 1 - Tavallinen käyttäjä
Mobiilikäyttäjän oikeudet menevät sen roolin mukaan, mikä tälle käyttäjälle on kiinnitetty. Tällä menetelmällä voidaan siis luoda API-käyttäjä, jolla on hyvin rajalliset oikeudet sisältöön API-rajapinnan kautta. 

Tapaus 2 - Integraatiokäyttäjä
Integraatiokäyttäjä joka luodaan palvelun asetuksissa saa oikeuden kaikkeen sisältöön. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä API-avaimella voidaan tehdä kaikkia toimintoja ja saada kaikkia tietoja, joita API-mahdollistaa. 

 

API-Avaimen luominen

Tapauksessa 1 käyttäjän luominen tapahtuu kuten normaalin käyttäjän luominen

Tapaus 2 - Integraatiokäyttäjän luominen

Pääkäyttäjänä mene Asetukset => Integraatiot => Integraatioavaimet
Luo integraatioavain

Integraatiokäyttäjälle annetaan nimi ja se päivä, johon asti tämä avain on voimassa.

Kun avain on luotu, käyttöliittymästä näkee avaimelle luodut tiedot. API-rajapinnan kutsuissa käytetään "avain", "käyttäjän ID" ja "subdomain" tietoja. 

Tarkemmat ohjeet näihin löydät API-dokumentaatiosta