Mitä ovat Asiakkaat Spotillassa

Miten asiakkaita käytetään. Asiakkaiden luominen excelin avulla.

Asiakkaat toiminnon avulla voidaan määritellä, mitkä kansiopuun kansiot kuuluvat millekin "asiakkaalle". Tämän tekemällä kaikki kyseisessä kansioissa oleville spoteille tehdyt tehtävät ja palvelupyynnöt voidaan raportoida asiakkaan kautta. Asiakas siis "kerää" itselleen kaikki siihen liitettyjen kansioiden sisältämät työt. 


Mikä on asiakas

Asiakkaille voidaan lisäksi luoda työmääräimiä, jolloin näille työmääräimille tehdyt työt (tehtävät) raportoituvat automaattisesti asiakkaan taakse. 

Lue myös tämä artikkeli koskien asiakastietojen hallintaa Spotillassa


Raportointia voidaan siis katsoa:

  • Asiakkaan kautta
  • Asiakkaalle kuuluvien työmääräimien ja niihin liittyvien töiden kautta


Asiakas on tyypillisesti

  • (Laskutus)asiakas, jolle tuotetaan palveluita sopimukseen perustuen
  • Sisäinen asiakas, yleensä esim. "organisaatio" tai "kustannuspaikka"

Asiakkaat-toimintoa ei ole välttämätöntä käyttää. Sitä käytetään silloin, kun halutaan saada raportointia asiakkaille. Tällöin luodaan ensin asiakkaat, määritellään, mitkä kansiot kuuluvat asiakkaalle ja tämän jälkeen raportointi toimii automaattisesti. 


Asiakkaille voidaan myös kirjata järjestelmään näiden yhteystiedot sekä yhteyshenkilöt. Sama yhteyshenkilö voi olla kiinnitettynä useampaan asiakkaaseen. 

Jos haluat, että mobiilisovelluksessa käsitellään asiakkaita, on siihen annettava erikseen oikeudet mobiiliroolille. 
mobiiliroolin oikeudet uusi

Tyypillinen käyttötapaus Asiakkaat-toiminnolle on myös huoltopalveluja tarjoavalla yrityksellä, joka haluaa laskuttaa asiakkaita ja siirtää asiakkaan laskutustietoja laskutusohjelman ja Spotilla integraation kautta. Täältä lisää laskutettavien töiden hallinnasta.

Asiakkaiden luominen excelillä

Voit nyt luoda useamman asiakkaan kerralla Spotillaan exceliä käyttäen.

  1. Mene Asiakkaat-sivulle. 
  2. Paina "Vie taulukko excel-tuontia"
  3. Täytä asiakkaat ja asiakkaan tiedot exceliin ja tallenna koneelle.
  4. Paina "Tuo excelistä" ja valitse muokkaamasi excel 

    Ainoa pakollinen tieto on nimi. Jos asiakastyyppiä ei täytetä, niin oletuksena tulee "Yritys". Yhtiön tunnuksen täytyy olla uniikki, mutta se ei ole pakollinen tieto.