Mitä ovat Asiakkaat Spotillassa

Miten asiakkaita käytetään

Asiakkaat toiminnon avulla voidaan määritellä, mitkä kansiopuun kansiot kuuluvat millekin "asiakkaalle". Tämän tekemällä kaikki kyseisessä kansioissa oleville spoteille tehdyt tehtävät ja palvelupyynnöt voidaan raportoida asiakkaan kautta. Asiakas siis "kerää" itselleen kaikki siihen liitettyjen kansioiden sisältämät työt. 


Mikä on asiakas

Asiakkaille voidaan lisäksi luoda työmääräimiä, jolloin näille työmääräimille tehdyt työt (tehtävät) raportoituvat automaattisesti asiakkaan taakse. 

Lue myös tämä artikkeli koskien asiakastietojen hallintaa Spotillassa


Raportointia voidaan siis katsoa:

  • Asiakkaan kautta
  • Asiakkaalle kuuluvien työmääräimien ja niihin liittyvien töiden kautta


Asiakas on tyypillisesti

  • Asiakas, jolle tuotetaan palveluita sopimukseen perustuen
  • Sisäinen asiakas, yleensä esim. "organisaatio" tai "kustannuspaikka"

Asiakkaat-toimintoa ei ole välttämätöntä käyttää. Sitä käytetään silloin, kun halutaan saada raportointia asiakkaille. Tällöin luodaan ensin asiakkaat, määritellään, mitkä kansiot kuuluvat asiakkaalle ja tämän jälkeen raportointi toimii automaattisesti. 


Asiakkaille voidaan myös kirjata järjestelmään näiden yhteystiedot sekä yhteyshenkilöt. Sama yhteyshenkilö voi olla kiinnitettynä useampaan asiakkaaseen. 

Mobiilisovelluksissa ei käsitellä asiakkaita, vaan ainoastaan asiakkaille kuuluvia työmääräimiä ja niihin liittyviä töitä (tehtäviä). 

Tyypillinen käyttötapaus Asiakkaat-toiminnolle on myös huoltopalveluja tarjoavalla yrityksellä, joka haluaa laskuttaa asiakkaita ja siirtää asiakkaan laskutustietoja laskutusohjelman ja Spotilla integraation kautta. Täältä lisää laskutettavien töiden hallinnasta.