Graafiset raportit

Visuaalinen raportointi

Voit raportoida Spotillasta paljon eri asioita. Raporttien tarkkuus riippuu siitä, miten tarkkaa tietoa Spotillaan on syötetty. Saat raportoinnin tueksi taulukkonäkymiä spoteista, tehtävistä ja palvelupyynnöistä. Taulukkonäkymiä suodattamalla voit raportoida erilaisia asioita.  Täältä lisää taulukkonäkymistä ja valmiiden näkymien tallentamisesta.

Taulukkonäkymiä visuaalisempia raportteja voit luoda graafiset raportit-välilehdillä sekä laitteiden tiedoista että huoltotöistä (sekä tehtävät että palvelupyynnöt).

 

Graafisten raporttien luomisen vaiheet, esimerkki tehtävistä

  • Luo ensin taulukkonäkymään (esim. tehtävät, spotit, palvelupyynnöt) haluamasi kaltainen raportti. Valitse aina "aijakso" kohtaan "milloin tahansa"
  • Käytä suodattimia, esimerkiksi tehtävissä aseta "Tila" sarakkeen suodatin "Valmis", jolloin taulukkoon tulee vain valmiit tehtävät

Tämän jälkeen siirrty "Graafiset raportit" välilehdelle

  • Aseta "Arvo" kenttään "Lukumäärä" 
  • Aseta "Ryhmittely" kenttään joko "Luotu" tai "Suorituspäivä"
  • Aseta "Maksimimäärä" kenttään esim. 5000 (tarkoittaa tehtävien määrää joka huomioidaan)

Nyt paina "Luo kaavio"

Kaaviossa näkyy kuukausittain määrät tehtävistä niiden luomis- tai suorituspäivän mukaan (riippuen kumman valitsit).

Paina "Tallenna kaavio" jos haluat tallentaa saman tiedon myös tulevaiosuutta varten. 
Tässä kuvaaja laitteiden tiedoista muodostettu kuvaaja. Minkä tahansa laitekortin tiedon perusteella voidaan luoda graafiseen raportti.

Tässä esimerkissä graafiikka kertoo Ilmankosteusprosentin ja sisäilmanlaatua mittaavan tVOC ppb arvon muutosta päivätasolla laitteittain. Parametrit säädetään oikean reunan alasvetovalikoista. 

Huomaa, että voit tallentaa kaavion niin, että säädetyt parametrit voidaan palauttaa helposti tallennettua kaaviota käyttämällä.

spottien graafinen raportti

Esim 2. Tämä grafiikka esittää palvelupyyntöjen määrän per laite eli tästä näkee helposti, mihin laitteisiin kohdistuu eniten palvelupyyntöjä.

palvelupyynnöt laitteittain

Säätämällä parametrejä oikealla, saadaan erilaisia asioita kuvaajaan.

Esim 3. Palvelupyyntöjen määrä viikottain.
pp määrä viikoittain

Esim 4. Valmistuneiden tehtävien määrä kuukausittain

valmiit tehtävät kuukausittain

Esim 5. Suunniteltujen ennakkohuoltojen työtunnit kuukausittain.

suunniteltujen ennakkohuoltoijen työtunnit kuukausittain