Huoltotoiminnan resursointi

Miten resursoida huoltotoimintaa ja miten seurata resursoinnin onnistumista?

Katso alta video joka käsittelee asiaa

HubSpot Video

Videolla käsitellään:

  • Mikä on yleensä suurin ongelma huollon resursoinnissa?
  • Voiko huoltotoimintaa johtaa ja kehittää ilman johtamisvastuuta?
  • Miten arvotetaan äkillinen, kiireellinen korjaava huolto ja ennakoiva kunnossapito?
  • Mitä tietoa oikean resursoinnin tekemisessä tarvitaan?

Asiaan liittyvät Spotillan ominaisuudet:

Tehtävät ja tehtävien resursointi

Tehtäväpohjat (ennakkohuollot)

Palvelupyynnöt (korjaava kunnossapito)


Mieti tämän jälkeen omassa toiminnassasi:

  • Miten meillä on arvotettu korjaava huolto ja ennakoiva kunnossapito?
  • Onko meillä suunnitelmallista, resursoitua huoltoa josta pidetään kiinni?
  • Kuka meille vastaa toteutuneiden huoltojen seurannasta, huoltojen aikataulutuksen ja resursoinnin onnistumisesta?
  • Teemmekö muutoksia tulevaisuuteen sen takia, että opimme historiasta?