IoT Laitteiden käyttötapaukset

Esimerkkejä IoT laitteilla tehtävistä asioista

IoT-laitteet ovat nykyaikaisen teknologian avulla kehitettyjä laitteita, jotka tarjoavat monia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen, automatisointiin ja laadun parantamiseen eri käyttötapauksissa. 


Valitse sisällysluettelosta se aihe mihin haluat tutustua. 

Sisällysluettelo erilaisista käyttötapauksista IoT laitteille

🔗 ⛑️ 1. Työtilojen työturvallisuus (kemikaalit (tVOC), hiilidioksidi, pienhiukkaset) 
🔗 😇 2. Työtilojen viihtyisyys (ilman riittävyys, valoisuus, lämpötila, ilmankosteus) 
🔗   🌡️  3.  Laite- tai muiden teknisten tilojen toimintaolosuhteiden mittaus / valvonta
🔗   🌡️  4.  Lämpötila- ja olosuhdevalvonta 
🔗 📏 5.  Astioiden / Altaiden / Muun kohteen täyttöasteen/pinnankorkeuden mittaus
🔗  ❄️6.  Kylmäketjun/kylmäastian mittaus elintarvikkeet
🔗 💦 7.  Vesivuotovalvonta
🔗 🗺️ 8.  Paikantaminen 

 


 

1. Työtilojen työturvallisuus ⛑️

Työtilojen työturvallisuus ilman olosuhteiden osalta voidaan varmistaa jatkuvalla mittauksella IoT laitteella. IoT laite sijoitetaan mitattavaan tilaan siten, että tilan käyttäjä voi paneelista katsoen varmistua olosuhteista. Kaikki tieto siirtyy Spotillaan jossa jokaisen lukeman koko historia on nähtävissä ja analysoitavissa. Spotillassa voidaan asettaa hälytyksiä mikäli raja-arvot ylittyvät ja laite voidaan konfiguroida hälyttämään äänellä/merkkivalolla. 

Milesight-AM319-HCHO-olosuhdem_51373_1_AM319_kk
Mitä voidaan mitata?

 • Lämpötila
 • Ilmankosteus
 • Ilmanpaine
 • Hiilidioksidi (Co2)
 • Kemikaaliyhdisteet (tVOC)
 • Pienhiukkaset (PM2.5 ja PM10)
 • Otsoni (O3)
 • Formaldehydi (HCHO)
  Kuva: Milesight AM319 HCHO

HYÖDYT

 • Varmistetaan työturvallisuus jatkuvasti, ei kertamittauksena
 • Saadaan tilastoitua tietoja olosuhteista
 • Parannetaan tilojen käyttäjän työtytyytyväisyyttä

Soveltuvat laitteet löydät Spotillan tilausportaalin "Sisäilma" osiosta. 

 2. Työtilojen viihtyisyys 😇

Työtilojen viihtyisyys ilman olosuhteiden osalta voidaan varmistaa jatkuvalla mittauksella IoT laitteella. IoT laite sijoitetaan mitattavaan tilaan siten, että tilan käyttäjä voi paneelista katsoen varmistua olosuhteista. Kaikki tieto siirtyy Spotillaan jossa jokaisen lukeman koko historia on nähtävissä ja analysoitavissa. Spotillassa voidaan asettaa hälytyksiä mikäli raja-arvot ylittyvät ja laite voidaan konfiguroida hälyttämään äänellä/merkkivalolla. 

Milesight-AM307
Mitä voidaan mitata?

 • Lämpötila
 • Ilmankosteus
 • Ilmanpaine
 • Hiilidioksidi (Co2)
 • Kemikaaliyhdisteet (tVOC)
 • Pienhiukkaset (PM2.5 ja PM10)
 • Otsoni (O3)
 • Formaldehydi (HCHO)
  Kuva: Milesight AM307

HYÖDYT

 • Saadaan tilastoitua tietoja olosuhteista
 • Parannetaan tilojen käyttäjän työtytyytyväisyyttä ja viihtyisyyttä
 • Voidaan tehdä muutoksia/parannuksia olosuhteisiin mitatun tiedon perusteella (ei arvailua)

Soveltuvat laitteet löydät Spotillan tilausportaalin "Sisäilma" osiosta. 3. Laite- tai muiden teknisten tilojen toimintaolosuhteiden mittaus / valvonta  🌡️

Teknisten tilojen tai jonkun tietyn laitteen tilan/olosuhteiden yksilöity mittaaminen. Saadaan mitattua sekä kohdennettua (1,5-5m pituinen kaapeli) olosuhdetta jostakin mittauspaikasta, kuten laitteiden, uunien, kylmäkoneiden sisällä, sekä olosuhdetta ilmassa mittauskohteessa. 

5140X_1_EM500-PT100
Mitä voidaan mitata?

 • Lämpötila
 • Ilmankosteus
 • Ilmanpaine
 • Kohdennettu lämpötila esim. laitteen sisällä,
  -50 - +800C asti
Kuva: Milesight EM500-PT100


HYÖDYT

 • Saadaan tilastoitua tietoja olosuhteista halutussa tarkassa sijainnissa (esim. uunin tai laitteen tai muun kohteen yksilöity paikka) viemällä mittausanturi juuri siihen paikkaan mitä halutaan mitata
 • Voidaan tilastojen perusteella kerätä tietoa laitteen oikeasta toiminnasta
 • Pystytään tekemään parantavia/korjaavia toimenpiteitä ennen laitteiden hajoamista/laatupoikkeamia

Soveltuvat laitteet löydät Spotillan tilausportaalin "Olosuhde" osiosta. 4.  Lämpötila -ja olosuhdevalvonta  🌡️

Lämpötilavalvontaa voidaan tarvita esimerkiksi laboratorioissa, kylmätiloissa, konteissa, muuntamoissa tai missä hyvänsä paikassa, jossa toiminnallisista syistä on pystyttävä ylläpitämään tiettyjä olosuhteita. Kaikki tieto siirtyy Spotillaan jossa jokaisen lukeman koko historia on nähtävissä ja analysoitavissa. Spotillassa voidaan asettaa hälytyksiä mikäli raja-arvot ylittyvät.

Milesight-EM300-TH
Mitä voidaan mitata?

 • Lämpötila
 • Ilmankosteus
 • IlmanpaineKuva: Milesight EM300-TH


HYÖDYT

 • Saadaan tilastoitua tietoja olosuhteista halutussa tarkassa sijainnissa
 • Voidaan asettaa hälytyksiä jos raja-arvot ylittyvät/alittuvat
 • Ei tarvita manuaalisia mittauksia

Soveltuvat laitteet löydät Spotillan tilausportaalin "Olosuhde" osiosta. 5.   Astioiden / Altaiden / Muun kohteen täyttöasteen/pinnankorkeuden mittaus   🌡️

Täyttöastetta tai pinnankorkeutta voidaan mitata ultraäänellä tai kameralla (ToF) erilaisissa kohteissa, kuten säiliöt, sillanaluset, jäteastiat, siilot jne. Voidaan mitata nesteitä tai kiinteitä aineita. Laite tietää etäisyyden aineeseen, josta tiedetään täyttöaste tai pinnankorkeus. Laite tietää myös asentonsa, jolloin kannen avaaminen voidaan tunnistaa. Laite kiinnitetään mittauspisteen "yläpuolelle", eli siis kanteen tai muuhun rakenteeseen.

Milesight-EM310-UDL-img
Mitä voidaan mitata?

 • Lämpötila
 • Etäisyys (täyttöaste) 
 • Asento (esim. kansi auki/kiinni)


Kuva: Milesight EM400-TLD


HYÖDYT

 • Saadaan tilastoitua tietoja pinnan korkeudesta/täyttöasteesta
 • Voidaan aikatauluttaa toimenpiteet oikein
 • Ei tarvita manuaalisia mittauksia

Soveltuvat laitteet löydät Spotillan tilausportaalin "Olosuhde" osiosta. 


 

6.  Kylmäketjun/kylmäastian mittaus elintarvikkeet  ❄️

Kylmäolosuhteiden mittausta tai seurantaa voidaan tehdä esimerkiksi jääkaapeissa, kuljetusastioissa tai muissa kohteissa, joissa elintarvikkeiden, lääkkeiden tai muun aineen tulee pysyä kylmänä jatkuvasti. 

EM320-TH_kk-tp
Mitä voidaan mitata?

 • Lämpötila
 • Ilmankosteus
 • Ilmanpaine
 • 3000 lukemaa paikallisessa muistissa, jatkuva siirto Spotillaan

Kuva: Milesight EM320-TH 


HYÖDYT

 • Helppoa tapa ottaa kohteet valvontaa
 • Historia saadaan luotettavasti seurattua, vaikka tietoyhteys ei olisi toiminut laitteella on oma muistinsa
 • Ei tarvita manuaalisia mittauksia

Soveltuvat laitteet löydät Spotillan tilausportaalin "Olosuhde" osiosta.
 7. Vesivuotovalvonta  💦

Teknisten tilojen tai muun kriittisen kohteen osalta voidaan valvoa sekä olosuhteita, että vesivuotoja. Soveltuvia kohteita voivat olla erilaiset laitetilat joissa vesivuoto voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja keskeyttämällä tuotannon. Esimerkiksi IT-laitteisiin liittyvät tekniset tilat jotka sijaitsevat paikoissa, joissa on riski vesivuodoille. 

Milesight-EM300-ZLD-tp
Mitä voidaan mitata?

 • Lämpötila
 • Ilmankosteus
 • Vesivuoto [kaapelin 0,5mm kosteus]


Kuva: Milesight EM300-ZLD


HYÖDYT

 • Saadaan valvottua ettei tilassa tapahdu vesivuotoja. Samalla myös perusolosuhteita voidaan mitata ja valvoa.
 • Ehkäistään vahinkoja kriittisissä kohteissa

Soveltuvat laitteet löydät Spotillan tilausportaalin "Olosuhde" osiosta. 8. Paikantaminen  🗺️

Paikantaminen IoT laitteilla on kustannustehokas tapa, jolla sellaisetkin pienkoneet/laitteet/kohteet saadaan paikannettua, joilla ei ole omaa akkuvirtaa. Perinteisesti ajoneuvoihin kiinnitetään sellaisia paikantimia, jotka ottavat virran ajoneuvon akusta. IoT-laitteet toimivat omalla virralla, jolloin ne voidaan kiinnittää mihin hyvänsä seurattavaan kohteeseen. 

yabby (2)
Mitä voidaan mitata?

 • Sijainti
Kuva: DigitalMatter Yabby


HYÖDYT

 • Saadaan GPS-sijainti sellaisilla laitteille, jotka eivät sisällä omaa akkuvirtaa jota voitaisiin käyttää
 • Ehkäistään katoamisia, varkauksia yms. kalliille/tärkeille laitteilla

Soveltuvat laitteet löydät Spotillan tilausportaalin "GPS-paikannus" osiosta.