Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun määrittelee kansiopuuta?

Kansiopuun määrittäminen

Katso tältä sivulta lyhyt video kansiopuun luomisesta (kohta: "Miten rakennan Spotillan  kansiopuun, tietokentät ja laitekortit omaan toimintaani sopivaksi? ")

Kansiopuun määrittäminen

Kansiopuun määrittäminen on pääkäyttäjän ensimmäisiä tehtäviä ja tapahtuu Kohteet ja laitteet valikon alta löytyvästä Kohteiden kansiopuu välilehdeltä.

Huomioi kansiorakenteita eli laitehierarkiaa suunnitellessasi:

  • kansioiden perusteella määritellään sekä laitteiden laitekortit (yhteen kansioon voidaan liittää vain yhdenlainen laitekortti, jota kaikki kyseisen kansion sisään sijoitetut laitteet käyttävät. Esim kaikki puristimet "puristimet" kansioon, johon on liitetty puristimien laitekortti -> kaikki Puristimet-kansioon luotavat laitteet käyttävät Puristimien laitekorttia eli kaikille puristimille tulee puristimien laitekortti)
  • käyttöoikeudet siten, että käyttäjäroolit saavat oikeuksia kansiopuussa oleviin kansioihin eli jos on tarvetta rajata oikeuksia, tapahtuu se kansioiden avulla. Jos siis haluat rajata, että Suomen henkilöstö näkee ainoastaan Suomen laitteet ja Ruotsin henkilöstö Ruotsin laitteet, on Suomi ja Ruotsi laitettava omiin kansioihinsta, luotava Suomelle käyttäjärooli, joka antaa oikeudet Suomen kansioon (-> eli Suomen kansion alla oleviin laitteisiin) ja Ruotsille käyttäjärooli, joka antaa käyttäjillensä oikeudet Ruotsin kansioon.
  • lisäksi kun myöhemmin luodaan tehtäviä, voidaan yhden kansion kaikille laitteille luoda helposti samanlaiset tehtävät. Tämän vuoksi hyvin tyypillinen ja suositeltava tapa lajitella ja järjestää laitteita kansiopuuhun on laiteryhmittäin.

Kaikki kansion sisälle tulevat spotit (laitteet, kohteet tms) käyttävät ko kansioon liitettyä laitekortin mallia.

Kun tässä artikkelissa puhutaan "Laitekortista", tarkoitetaan ylätason "mallipohjaa", joka kiinnitetään kansioon (-> joka määrittää KAIKKIEN kansioon tulevien laitteiden eli spottien laitekortin).
Jos haluat tietää, miten luot yksittäisen laitteen laitekortin, lue tämä artikkeli , siitä miten lisäät uuden laitteen Spotillaan.

Käyttöoikeudet periytyvät alaspäin eli antaessasi käyttäjälle käyttöoikeudet ylätason kansioon, saa käyttäjä automaattisesti oikeudet myös tämän kansion alla oleviin kansioihin ja niissä sijaitseviin laitteisiin/kohteisiin. 

Suosittelemme: Kansiorakenteissa olemme havainneet hyväksi toimintamalliksi, että ylimpänä tasona toimii yrityksen nimi. Sen jälkeen seuraavana tasona toimii esimerkiksi paikkakunnat, joissa yrityksen kalustoa, varastoja tai kiinteistöjä sijaitsee. Tämän jälkeen seuraavana tasona toimisi laitetyypit/kalustoryhmät tai kiinteistöt. Jos kyseessä on kiinteistöt, tämän alle tulisi vielä laitetyypit/kalustoryhmät.

Käytännössä kansiopuurakenne on kullakin asiakkaalla hieman erilainen. 


Jokaisella laitteella on oltava kansio. Siksi kansiopuun rakentaminen on ensisijainen tehtävä käyttöönotossa yhdessä laitekorttien määrittelyn kanssa. Halutessasi voit kuitenkin luoda uusia kansiorakenteita milloin hyvänsä. Voit luoda kansiopuurakenteen myös excelin avulla.  Katso täältä miten (kohta  " Kansiopuun luominen excelillä" ).