Käyttäjätilien erot

Yleisimmät toiminnot ja mitä kullakin käyttäjätunnuksella voi tehdä

Pääkäyttäjä eli "Admin" tili luodaan Spotilla Helpdeskin toimesta asiakkaan pääkäyttäjälle/pääkäyttäjille. Mikäli tarvitset pääkäyttäjätiliä, pyydä sopimusyhteyshenkilöä tai toista pääkäyttäjää olemaan sähköpostitse yhteydessä helpdesk@spotilla.com

 

Toiminto / asia

Pääkäyttäjä eli admin (selain) Manageri  (selain) Mobiili
(Android, iOs)

Uusien laitteiden, kaluston ja kohteiden tietojen luonti

Kyllä

Kyllä*

Kyllä*

Laitteiden ja kaluston tietojen muokkaus Kyllä Kyllä* Kyllä*
Kansiopuun luonti/muokkaus Kyllä Kyllä** -
Määräaikaistehtävien määrittäminen (tehtäväpohjan luominen) Kyllä - -
Tehtävän luominen Kyllä Kyllä Kyllä
Tehtävälomakkeen luominen Kyllä - -
Määräaikaistehtävän suorittaminen/kuittaaminen - *** Kyllä Kyllä
Tuotteen käyttäminen tehtävällä - Kyllä**** Kyllä****
Palvelupyynnön luominen***** Kyllä Kyllä Kyllä
Palvelupyyntöjen työnjohto/esikäsittely - Kyllä -
Palvelupyyntöjen suorittaminen ("kuittaaminen") ja kommentointi - Kyllä* Kyllä*
Palvelupyyntöjen peruuttaminen/poistaminen Kyllä Kyllä* -
Spotin (laite, kohde) lisääminen Kyllä Kyllä* Kyllä*
Spotin dokumenttien lisäys/katselu Kyllä Kyllä* Kyllä*
Spotin dokumenttien poistaminen Kyllä Kyllä -
Viestien/havaintojen lisäys laitteelle Kyllä Kyllä* Kyllä*
Varauksien tekeminen ja katselu Kyllä Kyllä Kyllä*
Työnkulkujen luonti Kyllä - -
Käyttöaikataulun luominen käyttöasteseurantaa varten  Kyllä - -
Tuntiperusteiset huoltopohjat Kyllä Kyllä -
       

 

* Kyllä, jos käyttäjäroolille on annettu luonti-/muokkausoikeus tai on vastuuroolina ko tehtävässä tai palvelupyynnössä

**Kyllä, jos manageriroolille on annettu managerointioikeus ja käyttäjä kuuluu siihen

*** Pääkäyttäjää (admin tunnusta) ei voi asettaa vastuulliseksi tehtävälle

**** Kyllä, jos käyttäjä kuuluu sellaiseen rooliin, jolla on oikeudet käyttää tuotteita eli oikeudet varastoihin

*****Palvelupyyntöjä voi tehdä kuka hyvänsä jopa ilman Spotilla tunnuksia julkisen lomakkeen kautta