Käyttötunteihin perustuva huolto-ohjelma

Miten määrittelen käyttötunteihin perustuvan huolto-ohjelman

Spotillaan voidaan määritellä käyttötunteihin perustuva huolto-ohjelma.

 

huolto-ohjelma

Toiminnon käyttäminen edellyttää pääkäyttäjältä sitä, että hän toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

 • Määritellään laitekorttiin tarvittavat kentät käyttötunteihin perustuvaa huolto-ohjelmaa varten
 • Selvittää jokaisen laitteen osalta niiden huolto-ohjelman perustiedot eli
Laite Huolto-ohjelma Huoltoväli Tunnit, kun tehty viimeksi
Kone 1 Perushuolto 100h 1550
Kone 1 Laaja huolto 1000h 1000
Kone 1 Täyshuolto 3000h 0 (eli ei tehty vielä)

Tässä esimerkissä koneen nykyiset tunnit ovat 1570, eli

  • Seuraava huolto on 1600 h (perushuolto). Perushuoltoja tehdään sadan tunnin välein.
  • Seuraavan kerran laaja huolto tulee vastaan, kun tunnit ovat 2000 h. 
  • Täyshuoltoa ei vielä ole tehty, se tehdään kun tunnit ovat ensimmäisen kerran 3000 h
 • Yksinkertaisessa tapauksessa jokaisella koneella on vain yksi (1) tunteihin perustuva huolto, jolloin yllä olevassa taulukossa on vain 1 rivi jokaiselle laitteelle
 • Jokainen erilainen huolto vaatii oman tehtäväpohjansa spotillaan, jotta järjestelmä tietää, mihin huoltoon perustuvaa työtä kulloinkin järjestelmään kirjataan. Jos tehtävän suorittamisen yhteydessä kirjataan konetunnit, silloin tehtäväpohjaan liitetään aina tehtävälomake, jolle tunnit dokumentoidaan.  Jos erilaisia huoltoja on vain yksi, riittää yksi tehtäväpohja. 
Tehtäväpohjan nimi Tehtävän nimi Tehtävälomake
Perushuolto Suorita perushuolto Huoltolomake
Laaja huolto Suorita laaja huolto Huoltolomake
Täyshuolto Suorita täyshuolto Laaja huoltolomake

Tässä esimerkissä tarvittavat tehtäväpohjat ja lomakkeet kolmelle erilaisella huollolle. 

 • Asiakkaan tulee selvittää, miten käyttötunnit saadaan kirjattua laitteelle, vaihtoehtoja ovat
  • Koneen tiedot saadaan automaattisesti integraation avulla, eli koneet voivat lähettää tuntilukemaa internetiin, josta se saadaan siirrettyä Spotillaan
  • Tunnit kirjataan koneelle manuaalisesti, eli sen laitekorttia päivitetään TAI tehtävän suorittamisen yhteydessä kirjataan tunnit
 • Koska ominaisuus vaatii oman logiikan tekemistä, toteutetaan varsinainen huolto-ohjelman määritys helpdeskin toimesta asiakkaan puolesta, kun tämä on syöttänyt laitetiedot Spotillaan ja  toimittaa tarpeelliset tiedot huolto-ohjelmia koskien.
 • Tiedot tulee toimittaa >>> tällä ladattavalla Excelillä <<<

 

Ominaisuuden käyttöönotto edellyttää siis sitä, että asiakas käy läpi kaikki ne laitteet/koneet, jotka se haluaa käyttötuntiperusteisen huollon piiriin ja toimittaa tässä artikkelissa kuvatut tiedot.  Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että laitteet on luotu Spotillaan ja että niillä on oikea laitekortti kiinnitettynä.

Mikäli tietoja ei ole, ei toimintoa voida ottaa käyttöön helpdeskin toimesta. 


Tarpeellisten tietojen määrittäminen Spotillaan - laitekortin tietokentät

Jos koneella on vain yksi (1) tunteihin perustuva huolto, jonka osalta automaattista huoltojen seurantaa noudatetaan, on yllä olevassa kuvassa kuvattu tarpeelliset tietokentät. 

 • Pääkäyttäjä perustaa nämä tietokentät laitekortille ja kiinnittää laitekortin niihin kansioihin, joissa ne laitteet ovat, joille käyttötunteihin perustuvaa huoltoa suoritetaan. Laitekortilla saa olla rajaton määrä muitakin tietokenttiä, mutta nämä kentät on oltava. 

huom. jos koneella on useita erilaisia tunteihin perustuvia huolto-ohjelmia, silloin pääkäyttäjä luo laitekortille tietokentät yo. kuvan lisäksi näin:

Tunnit Edellisen X-huollon yhteydessä: luku
Edellinen X-huolto tehty: päivämäärä
X-huollon huoltoväli: luku

Nämä kolme (3) kenttää luodaan niin monenan eri versiona, kuin eri huoltoja on.

Korvaa siis "X-huolto" esimerkiksi "Täyshuolto" tai "1500h huolto" tai "1000h huolto" nimillä. Jos on kolme eri tuntimäärää mitä seurataan, silloin näitä kenttiä on 3*3 = 9 tietokenttää laitekortilla. 


Laitekortin tietokenttien selitykset
Käyttötunnit h -> luku-tyyppinen tietokenttä

 • Tähän kenttään tulee tieto koneen käyttötunneista kulloinkin, kun niitä päivitetään. Käyttötunnit voidaan päivittää:
  • Integraatiolla, jos ne saadaan tuotantokoneista suoraan siirrettyä
  • Esimerkiksi tehtävälomakkeen tiedoissa, jos päivittäin suoritetaan esimerkiksi tehtävä tuotantokoneelle
  • Päivittämällä manuaalisesti laitteen kortille tunnit kulloinkin, kun joku tekee tarkastuksen
 • Tunnit edellisen huollon yhteydessä -> luku-tyyppinen tietokenttä
  • Tähän kenttään järjestelmä päivittää (työnkulkumoottorilla tehtävällä työnkululla) koneen tunnit kulloinkin, kun huolto tehdään. Tieto siitä mitkä tunnit ovat "silloin kun huolto tehdään" otetaan joko
   • Huollon yhteydessä täytettävän tehtävälomakkeen tiedoista
   • Tai suoraan laitekortin "Käyttötunnit" tietokentästä, jos tiedot päivitetään tähän esimerkiksi päivittäin integraation avulla
 • Edellinen huolto -> päivämäärä-tyyppinen tietokenttä
  • Tähän kenttään järjestelmä päivittää (työnkulkumoottorilla tehtävällä työnkululla) koneen tunnit kulloinkin, kun huolto tehdään. Tieto siitä mitkä tunnit ovat "silloin kun huolto tehdään" otetaan joko
 • Huoltoväli -> luku-tyyppinen tietokenttä
  • Tätä tietokenttää käytetään työnkulkumoottorissa ehtona sille, täyttyykö huoltoväli. Joka kerta kun käyttötunteja päivitetään, työnkulkumoottori tarkastaa
 • Toiminnon käyttööonotto

Kun tarpeelliset tiedot on viety Spotillaan asiakkaan toimesta, hän toimittaa Excelillä tiedon helpdeskiin, jossa kerrotaan mitkä laitteet otetaan käyttötuntipohjaisten huolto-ohjelmien pariin. Helpdesk tekee tarpeelliset määrittelyt. Helpdesk ilmoittaa, kun toiminto on päällä.

 • Käyttötuntipohjaiset huoltotehtävä syntyvät nyt koneen tuntimäärän karttuessa, sen huolto-ohjelman mukaan jonka asiakas on ilmoittanut

Katso täältä vielä video aiheesta.