Koulutukset ja tuki Spotilla asiakkaille

Mitä apua tarjoamme asiakkaillemme Spotillaan liittyen?

Olemme tuotteistaneet nämä koulutukset, sillä vuosien kokemuksen perusteella tunnemme ne tarpeet ja haasteet, joita asiakkaillamme tyypillisesti on. 

Näiden koulutuksien avulla asiakas pystyy kehittämään omaa toimintaansa ja ottamaan Spotilla-ohjelmistosta kaiken hyödyn irti. 


Koulutukset/tukipalvelut

 1. Kunnossapidon tulevaisuuden suunnittelu
 2. Kunnossapidon prosessien kuvaaminen
 3. Pääkäyttäjäkoulutus ("admin" eli tekninen pääkäyttäjä)
 4. Huolto-ohjelman laadinta
 5. Loppukäyttäjäkoulutus

 

Kunnossapidon tulevaisuuden suunnittelu (1pv) - 1100,00 € (alv 0%)

Tässä koulutuksessa keskitytään suunnittelemaan sitä, miten asioiden halutaan tulevaisuudessa toimivan. Lähtökohtana toimii ymmärrys siitä, mikä tilanne on juuri tällä hetkellä. Asiakokonaisuudet koulutuksessa ovat:

 • Nykytilan ymmärtäminen
 • Tulevaisuuden tavoitetilan kuvaaminen
  • Ennakoivan kunnossapidon osalta
  • Korjaavan kunnossapidon osalta
  • Tuote-, varaosa- ja varastonhallinnan osalta
  • Kunnossapidon kustannuksien osalta
  • Laadunhallinnan ja raportoinnin osalta
 • Tavoitteiden kirkastaminen

Koulutuksen tuloksena asiakkaalle syntyy

 • Selkeä PowerPoint-esitys, jossa tavoitteet, prioriteetit, vastuut ja aikataulu on kuvattu helposti ymmärrettävässä muodossa
 • Ymmärrys siitä, mikä ero nykytilan ja tavoitetilan välillä on ja mitä asioita on ensin lähdettävä kehittämään, että tavoitetilaan päästään


TÄYTÄ TÄMÄ LOMAKE JOS OLET KIINNOSTUNUT KOULUTUKSESTA


 

Kunnossapidon prosessien kuvaaminen (1pv) - 1100,00 € (alv 0%)

Tässä koulutuksessa keskitytään laatimaan yksityiskohtaiset kuvaukset siitä, miten kunnossapidon ydinprosessien halutaan toimivan. Lähtökohtana on se, että asiakkaalla on käsitys siitä mihin tavoitetilaan hän pyrkii pääsemään. Kun tiedetään miten asioiden halutaan toimivan, pystytään laatimaan prosessikuvaukset siitä miten asiat konkreettisesti menevät tavoitetilassa. 

Asiakokonaisuudet koulutuksessa ovat:

 • Prosessikuvauksien (vuokaavio) luominen
 • Prosessien sanallinen selittäminen (tekstikuvaus)
 • Prosesseissa liikkuvien tietojen ja niissä käytettävien järjestelmien kuvaus
 • Prosessien onnistumisen mittarin tunnistaminen

Koulutuksen tuloksena asiakkaalle syntyy

 • Selkeät prosessikuvaukset, joiden avulla voidaan viestiä ja kouluttaa organisaatiota toimimaan halutulla tavalla
 • Ymmärrys siitä, miten ja missä järjestyksessä muutoksia lähdetään tekemään, jotta prosessien mukaiseen toimintaan päästään siirtymään

 

TÄYTÄ TÄMÄ LOMAKE JOS OLET KIINNOSTUNUT KOULUTUKSESTA

 


 

Pääkäyttäjäkoulutus - 5*1h etäkoulutukset - 500,00 € (alv 0%)

Tämä koulutus soveltuu tilanteisiin, joissa pääkäyttäjä vaihtuu - järjestelmälle tulee uusia pääkäyttäjiä tai nykyinen pääkäyttäjä tarvitsee lisäapua järjestelmän ominaisuuksien hyödyntämisessä. Koulutuksen tarkka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan, mutta tyypillisesti se koostuu:

 • Kertaus ydintoiminnoista (tehtäväpohjat, -lomakkeet, käyttäjäroolit, palvelupyyntöasetukset, viestityypit ym.) tarpeen mukaan
 • Edistyneempien ominaisuuksien läpikäynti (esimerkiksi työnkulkutyökalu, käyttöasteseuranta, ostotilaustoiminto)
 • Keskittyminen asiakkaan tarpeiden ratkaisuun hyödyntämien Spotillan ominaisuuksia

Koulutuksen toteutustapa on 5 * 1h etäkoulutus. Koulutuksen pidetään 1 viikon välein, jotta asiat pysyvät mielessä ja päästään haluttuihin tavoitteisiin. 

 

TÄYTÄ TÄMÄ LOMAKE JOS OLET KIINNOSTUNUT KOULUTUKSESTA

 


 

Huolto-ohjelman laatiminen (avaimet käteen)  - hinta laitemäärän ja sisällön mukaan, n. 500€ - 2500€ (alv 0%)

Joskus ongelmana on se, että asiakas ei ehdi kiireen keskellä laatia huolto-ohjelmaa halutuille kohteille Spotilla-palveluun. Tämän tukipalvelun tarkoitus on toteuttaa asiakkaalle tämän haluamiin laitteisiin huolto-ohjelma valmiiksi Spotilla palveluun. Asiakas voi tämän jälkeen itse räätälöidä tai muokata huolto-ohjelmaa haluamansa mukaan. 

Spotilla Helpdesk toimittaa Asiakkaalle lähtötietokyselyn, jonka vastausten perusteella huolto-ohjelma laaditaan kaikille halutuille koneille valmiiksi järjestelmän sisään. 

Tämän kokonaisuuden tuloksena

 • Kaikilla halutuilla laitteilla on järjestelmässä huolto-ohjelma
 • Huolto-ohjelma on toteutettu järjestelmän ominaisuuksia parhailla käytännöillä hyödyntäen
 • Huolto-ohjelma perustuu laitteiden yleiseen huolto-tarpeeseen ja asiakkaan tuottamien lisätietojen perusteella sitä on kohdennettu
 • Huolto-ohjelma on asiakkaan muokattavissa myöhemmin 

TÄYTÄ TÄMÄ LOMAKE JOS OLET KIINNOSTUNUT KOULUTUKSESTA

 


 

Loppukäyttäjäkoulutus - 990,00 € (alv 0%)

Loppukäyttäjäkoulutus tarkoittaa ns. kentällä/tuotannossa työtä tekevän henkilöstön koulutusta. Olemme vuosien saatossa todenneet, että paras koulutus koostuu:

 • Asiakaskohtaisista ohjeista (teksti)
 • Ohjevideoista joilla näytetään konkreettisesti asiakkaan ympäristössä miten asiat tehdään
 • Koulutustilaisuudesta jossa asiat käydään järjestelmällisesti läpi

Koulutuspakettimme sisältää:

 • Suunnittelu asiakkaan pääkäyttäjän kanssa: asiakokonaisuudet jotka koulutetaan
 • Koulutuksen suunnittelu ja valmistelu
 • 1h koulutus, joka videoidaan
 • Enintään 10 lyhyen videoleikkeen leikkaaminen koulutuksesta, jotka koostetaan asiakkaalle ohjevideoiksi henkilöstön käyttöön (esim.Teams, Intranet tms.)

 

TÄYTÄ TÄMÄ LOMAKE JOS OLET KIINNOSTUNUT KOULUTUKSESTA