Laitteen käyttöasteseuranta

Miten mittaan laitteen käyttöastetta Spotillassa?

Perustiedot


Laitteiden käyttöasteen seuranta
on ei-pakollisesti käytettävä ominaisuus. Mikäli ominaisuutta halutaan käyttää, järjestelmän pääkäyttäjä tekee määritykset käyttöasteiden seurannasta JA ottaa käyttöasteseurannan käyttöön haluamillaan laitteilla. 

Käyttöasteseuranta koostuu seuraavista asioista

 • Käyttöaikataulut
  • Määritys, joka kertaa järjestelmälle miten monta tuntia laitteen oletetaan olevan käytössä kalenteriin perustuen 
 • Poikkeusajat
  • Jokainen käyttöaikataulu voi sisältää poikkeusaikoja (esim. arkipyhä) jolloin aikataulua ei huomioida (=> käyttöaika 0h)
 • Muutosloki
  • Kertoo kaikki tapahtumat, jolloin koneen tila on vaihtunut (esim. "Käytössä" -> "Huollossa")
 • Tilastot
  • Taulukkomuotoinen tilasto josta nähdään päivä, viikkoa ja vuositasolla laskettu käyttöaste %
  • Graafinen raportti josta nähdään päivä, viikko ja vuositasolla laskettu käyttöaste -%

Ominaisuuden käyttöönotto

Ensin määritellään, montako tuntia laitteiden tulisi olla käytössä. Laite on käytössä, kun sen tila on "Käytössä". Laite on poissa käytöstä siten, että se vaikuttaa käyttöasteseurantaan aina, kun sen tila on "Ei käytössä" tai "Vialla".

Käyttöasteen laskenta perustuu spotin tilaan. Spotin tila on siis muutettava aina kun seurattava laite mene vikatilaan ja myös silloin kun se tulee jälleen kuntoon ja laitetta aletaan taas käyttää. Spotin tilan muutos voidaan automatisoida Työnkulkutyökalun avulla. (Katso täältä lisää.)

 1. Mene valikosta Kohteet, laitteet ja kalusto -> Käyttöasteseuranta
 2. Mene "Käyttöaikataulut" välilehteen ja paina "Luo uusi käyttöaikataulu"
 3. Syötä käyttöaikataululle tiedot, esimerkiksi
  1. Nimi: Tuotantokoneiden aikataulu
  2. Aloituspäivä: 1.1.2022
  3. Lopetuspäivä: Voi olla tyhjä (tai aikataulu voi muuttua jolloin määrität lopetuspäivän)
  4. Kuvaus: Kirjoita kuvaus aikataululle
  5. Palvelunlaajuinen: Voidaan määrittää ohjelma koskemaan jok'ikistä laitetta, joka on järjestelmässä (ei suositella!)
  6. Spotit / Kansiot: Valitse mitä laitteita tämä aikataulu koskee
  7. Viikkojaottelu: Jos halutaan määritellä kaksi toisistaan poikkeavaa viikkoa (pariton ja parillinen) voidaan tällä asetuksella tehdä samaan käyttöaikatauluun kaksi erilaista tavoiteaikataulua
  8. Viikon tavoitetunnit: Annetaan määritys siitä, montako tuntia päivässä laitteen tulee olla käytössä
   1. Esim. 08-16 = 8h. Jos laitteen tila on "Käytössä" 8h päivän aikana, käyttöaste on 100%. Jos laitteen tila on "Huollossa" 1h ja "Käytössä" 7h, käyttöaste on = 87,5%
  9. Poikkeusajat: Määrittelevät ne ajanjaksot tai päivät, jolloin käyttöasteseurantaan ei huomioida laitteen tilaa
   1. Esim. jos 6.12 on määritelty poikkeusajaksi, silloin kyseistä päivää ei huomioida laskennassa (riippumatta siitä, mikä laitteen tila on). 
   2. Tämä tarkoittaa myös sitä, että em. päivää ei lasketa päivä, viikko, kuukausi eikä vuosikohtaiseen tavoitetuntien määrään
   3. Poikkeusaikoihin voi määritellä toistuvuuden (esim. 6.12 toistuu joka vuosi)
  10. Vuosittaiset tavoitekäyttötunnit: Näyttää aikatauluun perustuen kuukausittain, monta tuntia laitteen on oletettu olevan "Käytössä" tilassa
 4. Kun aikataulu(t) on luotu ja olet valinnut sille laitteen - laskenta alkaa

Aikataulua ei voida muuttaa takautuvasti. Mikäli haluat määritellä uuden aikataulun, avaa nykyinen aikataulu ja määritä se päättymään tähän päivään. Kopioi sen jälkeen aikataulu ja tee uusi määritys alkamaan huomisesta.

Laskenta on päiväkohtainen. Toisin sanoen, tämän päivän käyttöaste nähdään palvelussa huomenna, kun vuorokausi on vaihtunut. 

Miten laitteen (spotin) tilaa vaihdetaan

Normaalisti jokainen laite on tilassa "Käytössä". 

Laitteen tila on tietoisesti muutettava, jotta käyttöasteen laskennassa huomioidaan ne minuutit, tunnit tai päivät, jotka laitteen tila ei ole "Käytössä".

tilat 
tilat2

Laitteen tila voidaan vaihtaa

 • Selainkäyttöliittymällä avaamalla kyseinen laite
 • Mobiilikäyttöliittymällä avaamalla kyseinen laite

Aina kun laitteen tila vaihdetaan joko "Ei käytössä" tai "Viallinen" tilaan, käyttöasteseurantaan kirjataan tieto siitä, milloin tilan muutos on tapahtunut ja kuka muutoksen teki. Näin voidaan jälkikäteen selvittää, miksi käyttöaste ei ole 100%. 

Kun laite palaa tilaan "Käytössä", kirjataan myös tästä tapahtumasta tiedot. 

Tiedot löytyvät "Kohteet, laitteet, kalusto" -> "Käyttöasteseuranta" -> "Muutosloki" välilehdeltä

Käyttöasteiden analysointi

Toteutuneita käyttöasteita voidaan seurata

 • Ohjausnäkymästä ("etusivulta") "Käyttöaste" graafisen raportin paneelin kautta, jossa näkyvät kaikki ne laitteet, joilla käyttöasteseuranta on käytössä
 • "Kohteet, laitteet, kalusto" -> "Käyttöasteseuranta" -> "Tilastot" välilehdeltä, jossa nähdään  valitun tarkastelujakson mukaan kaikkien laitteiden käyttöaste sekä tunnit (käytössä, poissa käytöstä ja tavoitekäyttötunnit)

  HUOM! mikäli käyttöasteseuranta paneelia ei näky ohjausnäkymässäsi, paina ohjausnäkymän oikeasta yläkulmasta "Palauta alkuperäinen asettelu" ja päivitä näyttö painamalla esim F5 nappia 
  käyttöaste