Laitteiden nykyarvolaskenta

Mitä nykyarvolaskennalla voi tehdä ja miten se toimii?

Spotillassa jokaisella kohteella, laitteella tai kalustolla voi olla määriteltynä nykyarvolaskenta. Nykyarvolaskenta tarkoittaa sitä, että kun vaaditut perustiedot on syötetty, näyttää Spotilla kunkin laitteen osalta sen kyseisen ajanhetken kirjanpidollisen nykyarvon. 

Nykyarvolaskennan käyttöönotossa määritellään seuraavat asiat:

  • Poistomenetelmä
  • Hankinta-arvo
  • Poistoaika tai käyttöaika
  • Hankintapäivä

Näiden tietojen perusteella Spotilla laskee laitteen menojäännöksen tai pääoman arvon. 

Avaa spotti, paina + kohdassa "Nykyarvolaskenta".  Valitse poistomenetelmä, kirjaa laitteen hankinta-arvon, poisto- tai käyttöaika ja hankintapäivä. Spotilla tekee taulukon ja laskee poistot ja nykyarvon alle. Tallenna.

 

nykyarvolaskenta

Spottien taulukkonäkymässä (Kohteet, laitteet, kalusto)  on oma välilehti "Nykyarvonäkymä",  jolla listataan kaikkien niiden laitteiden nykyarvotiedot, joilla on otettu käyttöön nykyarvolaskenta.

nykyarvonäkymä välilehti