Laskutettavien töiden hallinta

Miten käytät Spotillaa asiakkailta laskutettavien töiden hallintaan

Spotilla mahdollistaa laskutusaineiston muodostamisen ja siirtämisen eteenpäin laskutus- kirjanpito- tai taloushallinto-ohjelmistoon (kuten ProCountor tai Netvisor). 

Laskutukseen liittyy aina seuraavat asiakokonaisuudet

  • Asiakas
  • Tuote, palvelu tai artikkeli, jota laskutetaan
  • Työ tai tilaus, jonka perusteella lasku muodostetaan

Spotilla-palvelussa voit helposti hallita kaikki työt, jotka haluat laskuttaa asiakkailta. Tämä ei vaadi laskutusintegraation käyttöönottoa eli voit joko vain kerätä laskutusaineiston Spotillaan ja luoda laskut manuaalisesti, tai voit ottaa käyttöön integraation, jossa laskutettavat työt siirretään suoraan laskutusjärjestelmään.

Asiakkaat

Spotillassa asiakas on se taho, jolle tehty työ raportoidaan ja jolta työ laskutetaan.

Asiakastiedot perustetaan Spotillaan tai ne voidaan tuoda integraation kautta myös jostain muusta järjestelmästä (esim. CRM-järjestelmä). 

Tuotteet, palvelut, komponentit tai artikkelit joita laskutetaan

Spotillassa kaikki asiat, joita halutaan laskuttaa, luodaan tuoterekisteriin. Tuoterekisteriin voidaan luoda erilaisia kompontteja tai artikkeleita, sekä myös työlajeja ja muita kustannuksia, kuten matkakuluja. 

Työtilaukset, huollot, korjaukset tai asennukset jotka laskutetaan

Kaikki työt mitä asiakkailta laskutetaan, voidaan joko

  • Suunnitella etukäteen eli luoda erilaisia töitä sitä mukaa, kun niitä tilataan
  • Perustaa integraation kautta Spotillaan (jos työ syntyy jossain toisessa järjestelmässä)
  • Luoda "lennosta" mobiilisovelluksella "kentältä" silloin, kun tilaus tulee

Työt voidaan  luoda kokonaisuutena ja merkitä valmiiksi mobiilisovelluksella. Kun työ on merkitty valmiiksi, se voidaan niin halutessa tarkastaa ennen sen lopullista hyväksymistä. 

Valmiista töistä luodaan laskutusaineisto tai kyseisen työn laskutusaineisto siirretään heti suoraan laskutusjärjestelmään (kuten Procountor tai Netvisor). 

tasks_list_calendar_en-1