Mikä on palvelupyyntö Spotillassa?

Vikailmoitus, korjauspyyntö, laatupoikkeama, turvallisuushavainto, kehitysehdotus, huoltopyyntö, varaosatilaus, Kaizen-ilmoitus jne.

Spotilla® palvelussa mikä hyvänsä asia, jonka joku käyttäjä ilmoittaa ja joka jonkun toisen käyttäjän tulee käsitellä voidaan mallintaa palvelupyyntönä. 

Tyypillisiä palvelupyyntöjä ovat esimerkiksi:

  • Vikailmoitus kunnossapidolle
  • Laatupoikkeama tai vastaava
  • Korjausesitys tai ehdotus kunnossapidon työnjohdolle
  • Kaizen, Lean tai 5s ilmoitus

Palvelupyyntötoiminnallisuudella pääkäyttäjän on mahdollista mallintaa ikäänkuin pieni "automaatio" Spotillaan. Mikäli ilmoittaja osaa valita oikean palvelupyyntölajin, niin järjestelmään voidaan etukäteen määrittää, mihin työjonoon (mille roolille ja mihin laitteeseen [mobiiliin vai hallintaportaaliin vaiko molempiin]) ko ilmoitus pitää tulla ja millaisia ilmoituksia kenellekin pitää lähteä. Täältä lisää palvelupyyntöasetusten määrittämisestä.

Palvelupyyntölomakkeelle voidaan määritellä tarvittavat lisätietokentät, niiden järjestys sekä pakollisuus jokaiselle eri palvelupyyntölajille. Jokaiselle palvelupyyntölajille voidaan luoda omanlaisensa lomake ilmoittajan täytettäväksi.

Jokainen eri palvelupyyntölaji voidaan osoittaa eri työjonoon ja niillä voi olla erilliset katselu- ja käsittelyoikeudet. 

Palvelupyyntö sisältää Spotilla® palvelussa aina seuraavat vaiheet:

  • Avoin -> palveluun avattu ilmoitus, jolla ei ole vielä käsittelijää eli määriteltyä vastuusuorittajaroolia (mobiilirooli) eli ei ole vielä missään työjonossa mobiilissa
  • Tekeillä -> ilmoitus, jolla on käsittelijä (vastuusuorittajarooli) määriteltynä
  • Valmis -> ilmoitus, joka on kuitattu suoritetuksi
  • Välitetty ->  ilmoitus, joka on siirretty alkuperäisestä toiseen työjonoon
  • Peruutettu -> ilmoitus, joka peruutettiin vastuullisen työnjohdon toimesta

Täältä lisää palvelupyyntölajien määrittämisestä ja palvelupyyntöasetuksista.

Palvelupyyntö on toiminnallisuus, jonka avulla voidaan seurata esimerkiksi vikakorjauksen läpimenoaikaa. Spotilla laskee aikaa siitä hetkestä, kun ilmoitus on tehty (eli palvelupyyntö avattu Spotillaan) siihen hetkeen, kun se kuitataan valmiiksi.