Mikä on tuote Spotillassa? Miten se toimii varaosana?

Miten tuotteet toimivat ja mihin niitä käytetään

Tässä artikkelissa on perusasiat. Katso käyttäminen täältä.

Tuote on fyysisen maailman asia, kuten "ruuvi", "tiiviste", "muoviaita", "moottori", "vaihdelaatikko" tai muu vastaava, jota ei seurata yksikkö- vaan tuotetasolla. 

Tuote poikkeaa siten "Spotista" nimenomaan siinä, että jokainen Spotti on Spotilla palvelussa oma yksiköllisesti seurattu asia, kun taas tuotteita seurataan ainoastaan lukumäärittäin. Tuotteilla ei ole laitekorttia eikä niihin kohdistu tehtäviä, vaan tuotteita käytetään esimerkiksi tehtävillä tai varauksilla. 

Esimerkiksi:

- Jokainen kaivinkone tai mittari on oma laitteensa ("Spotti")

Mutta:

- Kaivinkoneen varaosat, kuten "tiiviste", "jousi" tai "telaketju" ovat tuotteita, joista tiedetään montako kappaletta niitä on varastossa, mutta niitä ei ole yksilöllisesti seurattu, eli ne ovat "Tuotteita"

Tuotekategoriat

Tuotteita varten on perustettava tuotekategoriat. Jokaisella tuotteella on oltava kategoria, johon kyseinen tuote kuuluu. Tuotekategoriat voidaan perustaa vapaasti ja niillä ei ole hierarkiaa, vaan ne ovat kaikki samassa tasossa.

Hierarkian voi kuitenkin toteuttaa nimeämällä kategoriat haluamansa hierarkian mukaisesti, esim:

 • A - Jouset
 • A1 - Pienet jouset
 • A2 - Suuret jouset

Tuotekategoriat perustetaan päävalikon "Tuotteet" näkymän "Tuotekategoriat" osiosta. Ainut pakollinen tieto on kategorian nimi, jonka lisäksi sille voidaan antaa kuvaus. Kun ensimmäinen kategoria on luotu, voidaan perustaa ensimmäinen tuote. 

Tuote

Tuotteiksi perustetaan sellaiset nimikkeet, joiden osalta halutaan joko/tai

 • Seurata tuotteiden saldoja eri varastoissa
 • Käyttää näitä tuotteita tehtävillä (esim. varaosat)
 • Siirtää tuotteita varauskohteille (projektit, työmaat) laskutuksen takia

Kun tuote perustetaan, sen pakollisia kenttiä ovat nimi ja yksilöllinen tuotetunnus. Yksilöllinen tuotetunnus voi olla esimerkiksi tuotteen koodi- tai muu nimike, jolla se voidaan yksilöidä kaikista muista tuotteista. Tuotekategoria on pakollinen tieto.  

Muut tuotteen kentät ovat vapaaehtoisia.

Tuotteen tiedot

Tuotetietoihin voidaan luoda 10 kpl vapaavalintaista nimikettä -juuri sellaisia yksikötiä kuin halutaan.
tuotetieto

 1. Mene -> Tuotteet
 2. -> Tuotteiden asetukset-välilehti
 3. Klikkaa tuotetietoa, jonka haluat nimetä uudestaan esim "Tuotetieto 4"
 4. Vaihda kentän nimi ja valitse kentän tyyppi
 5. Voit määrittää myös tuotetiedon järjestyksen, joka näkyy mobiilissa tuotekortilla


Hinnat

Tuotteen osto- ja myyntihintoja käytetään kustannuksien laskentaan sekä varastosaldojen (varastotapahtumien) yhteydessä että silloin, kun tuotteita käytetään tehtävillä tai palvelupyynnöillä. 

Varauskustannusta käytetään kustannusten laskemiseen silloin, kun tuotetta siirretään varauskohteelle. 

Varaosana toiminta

Mikäli tuote toimii yhden tai useamman Spotin (kone, laite) varaosana, voidaan tämä kytkentä tehdä sekä tuotteen näkymästä että kyseisten laitteiden näkymästä. (Kuvassa tuotteen näkymästä)

tuotteen luonti ja spottiin liittäminen

Jos haluat linkittää varaosan ja laitteen laitteelta käsin, mene spotille ja siellä "varaosat"-välilehdelle ja hae sieltä haluamasi tuote/tuotteet eli laitteella käytettävät varaosat.

Linkitys voidaan tehdä vain spotin ja tuotteen välillä (ei esimerkiksi kansion ja tuotteen).

Voit liittää tuotteen myös tehtäväpohjalle eli aina kun Spotillaan luodaan tehtävä käyttäen ko pohjaa, tulee tehtävälle tehtäväpohjaan liitetty tuote/liitetyt tuotteet.