Miksi laitteet kannattaa merkitä NFC-Tagilla tai QR-koodilla?

Miten laitteet voidaan tunnistaa toisistaan?

Laitemerkintä on tärkeää siksi, että monissa tapauksissa kahden samanlaisen laitteen erottaminen toisestaan on hankalaa tai jopa mahdotonta ilman kunnollista laitemerkintää.

Spotilla palvelussa laitteet voidaan merkitä NFC-Tageilla, QR-koodeilla tai vaikka itse tulostetuilla tarroilla. Tämä merkintä helpottaa ja nopeuttaa tiedonhakemista merkittävästi.

Spotillan pääkäyttäjä luo tarvittavat Tagit/Koodit/Tarrat järjestelmään, jonka jälkeen muut käyttäjät voivat joko mobiilisovelluksella tai selainkäyttöliittymällä määritellä mikä tagi on milläkin laitteella. 

Mikäli nykyistä laitekantaa ei ole merkitty/tunnistettu, suosittelemme seuraavaa toimintatapaa:

  • Luodaan riittävä määrä Tageja Spotillaan
  • Jaetaan Tagit huollolle/asentajille/esimiehille, jotka fyysisessä maailmassa kohtaavat laitteet
  • Luodaan laitteet (spotit) Spotillaan
  • Kun merkitsemätön laite kohdataan, kiinnitetään siihen Tagi ja käytetään mobiilisovellusta, jonka avulla voidaan määritellä oikea juuri kiinnitetty Tagi kuulumaan laitteella

 

Kun laite on kerran merkitty kestävästi ja järjestelmässä on tieto tästä, on kaluston- ja laitteidenhallinta helpompaa. 

Joka kerta kun käyttäjä lukee QR-koodin tai NFC-Tagin, Spotillaan tallentuu GPS koordinaatit, aikaleima ja käyttäjätieto. Näin alkaa myös kertymään tietoa siitä, missä laitteet liikkuvat. 

 

Esimerkiksi työmailla liikkuva kalusto voidaan aina työmaalle tuotaessa tai sieltä varastoon vietäessä lukea, jolloin järjestelmässä on faktatieto siitä, millä työmaalla ja kenen lukemana ko. laite on sijainnut.