Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun määrittelee kansiopuuta?

Kansiopuun määrittäminen

Kansiopuun määrittäminen on pääkäyttäjän ensimmäisiä tehtäviä ja tapahtuu Kohteet ja laitteet valikon alta löytyvästä Kohteiden kansiopuu välilehdeltä.

Huomioi kansiorakenteita suunnitellessasi:

  • kansioiden perusteella määritellään sekä laitteiden laitekortit (yhteen kansioon voidaan liittää vain yksi laitekortti, jota kaikki kyseisen kansion sisään sijoitetut laitteet käyttävät)
  • käyttöoikeudet siten, että käyttäjäroolit saavat oikeuksia kansiopuussa oleviin kansioihin eli jos on tarvetta rajata oikeuksia, tapahtuu se kansioiden avulla.

Käyttöoikeudet periytyvät alaspäin eli antaessasi käyttäjälle käyttöoikeudet ylätason kansioon, saa käyttäjä automaattisesti oikeudet myös tämän kansion alla oleviin kansioihin ja niissä sijaitseviin laitteisiin/kohteisiin. 

Suosittelemme: Kansiorakenteissa olemme havainneet hyväksi toimintamalliksi, että ylimpänä tasona toimii yrityksen nimi. Sen jälkeen seuraavana tasona toimii esimerkiksi paikkakunnat, joissa yrityksen kalustoa, varastoja tai kiinteistöjä sijaitsee. Tämän jälkeen seuraavana tasona toimisi laitetyypit/kalustoryhmät tai kiinteistöt. Jos kyseessä on kiinteistöt, tämän alle tulisi vielä laitetyypit/kalustoryhmät.

Käytännössä kansiopuurakenne on kullakin asiakkaalla hieman erilainen. 


Jokaisella laitteella on oltava kansio. Siksi kansiopuun rakentaminen on ensisijainen tehtävä käyttöönotossa yhdessä laitekorttien määrittelyn kanssa. Halutessasi voit kuitenkin luoda uusia kansiorakenteita milloin hyvänsä.