Mitä tarkoittaa "vain tag-luku"? Miksei työjonossani näy yhtään työtä? Miksen voi muokata spotin tietokenttiä?

Käyttäjäroolien oikeuksien määrittäminen

Pääkäyttäjän tehtäviin kuuluu käyttäjäroolien oikeuksien määrittäminen. Käyttäjätunnus tulee liittää tarvittaviin rooleihin. Roolit voivat olla joko pelkkiä vastuurooleja tai antaa oikeuksia tai molempia yhtä aikaa. Yksi käyttäjä voi kuulua joko yhteen tai useampaan rooliin.

Pääkäyttäjän tulee tarkistaa, että käyttäjä saa oikeudet tarvittaviin kansioihin ja niiden sisältöön jonkin roolin kautta.

Tämä mobiilirooli toimii SEKÄ vastuuroolina ETTÄ antaa oikeuksia kansioihin ja niiden sisällä oleviin spotteihin:

mobiiliroolin oikeudet

Tässä (yllä) Asentajat rooliin kuuluva saa oikeuden katsella kansioiden sisältöä ja muokata sitä. Sen lisäksi saa lukea ja jättää viestejä sekä nähdä varaukset ja muokata niitä. Tämä rooli antaa oikeudet myös nähdä liitteet (esim kuvat, manuaalit tms. spottiin tai kansioon liitetyt tiedostot) ja jättää niitä itsekin.

Voit rajata halutessasi esimerkiksi niin, että rooliin kuuluvat käyttäjät saavat katsella kansion tietoja ja sisältöä (eli spotteja ja niiden tietoja), mutta eivät muokata. Ota vain muokkaus täppä pois kansion oikeuksista. Jos haluat rajoittaa käyttäjien mahdollisuutta jättää viestejä tai liitteitä (eli esim kuvia palvelupyynnölle, kuvia tehtävälomakkeelle...), niin ota täppä pois ko rivin muokkaus ruudusta.

Mikäli ongelma on se, että näet spotin tiedot, mutta et pysty muokkaamaan sen tietokenttien (attribuuttien) arvoja, voi olla että roolilla, johon kuulut ei ole muokkausoikeuksia spotteihin.

Jos kohta "Vain tag-luku" on valittuna, saa käyttäjä nähdä ainoastaan kyseiseen tagiin liitetyn spotin/kansion tiedot vain lukemalla tagin.

 

vain vastuurooli

Ylläoleva mobiilirooli taas toimii vain vastuuroolina eikä anna oikeuksia mihinkään sisältöön: näin ollen  pelkästään tähän rooliin kuuluva käyttäjä ei voi nähdä mitään sisältöä mobiilissa (ellei sitten saa oikeuksia jonkun toisen mobiiliroolin kautta). Eli jos organisaatiossa on käytössä "vain vastuurooleja", niin oikeudet nähdä kansioita täytyy antaa jonkun toisen roolin kautta (esim "Kaikki oikeudet"-rooli)

 

Se, että työjonossasi (joko tehtävissä tai palvelupyynnöissä) mobiilissa ei näy mitään/jotain tiettyä tehtävää, saattaa johtua siitä, että et kuulu siihen vastuurooliin, jolle tehtävä/palvelupyyntö on vastuutettu.