Mitä eroa on mobiilitunnuksilla ja manageritunnuksilla?

Käyttäjätilit, käyttäjäroolit sekä käyttöoikeudet


Jokaiselle Spotillan käyttäjälle luodaan käyttäjätili. Käyttäjätiliin liitetään joko mobiiilisovelluksen käyttöoikeus ja/tai selainsovelluksen (eli ns. manageri)käyttöoikeus. 

käyttäjätunnuksen luominen

Managerikäyttäjätunnuksilla kirjaudutaan Spotilla® hallintaportaaliin eli selainkäyttöliittymään. Managerikäyttäjiä ovat yleensä organisaation esimiehet, työnjohtajat sekä sellaiset henkilöt, jotka käyttävät Spotillaa laajemmin tai tarvitsevat esimerkiksi raportteja Spotillasta.

Mobiilikäyttäjätunnuksilla kirjaudutaan Spotilla® mobiilisovelluksiin sekä Android että iOS -laitteilla. Mobiilikäyttäjiä ovat yleensä ainakin "kentällä" töitä tekevät käyttäjät esim Huoltomiehet, jotka korjaavat laitteita.

Mobiilikäyttäjätunnukset ja managerikäyttäjätunnukset ovat erilliset eli samoilla tunnuksilla ei voi kirjautua molempiin. Molemmille tunnuksille voi tosin määrittää halutessaan saman salasanan.


Manageri- ja mobiilikäyttäjät 
pääsevät näkemään sisältöjä ja suorittamaan toimintoja sen perusteella, mihin käyttäjärooleihin heidät on asetettu.

käyttäjäroolit


KÄYTTÄJÄROOLIT

Tässä esimerkkikuvassa on näytetty, miten roolit toimivat. On luotu kaksi roolia, joista toisella annetaan käyttäjälle oikeus nähdä sisältöä ja toisella asetetaan henkilö vastuurooliin tehtävien suorittamisessa.

vastuurooli

Mobiilikäyttäjäroolin määritys

uusi mobiilirooli vastuu

Rooli toimii vastuuhenkilöinä tehtävissä ja/tai palvelupyynnöissä
Tämä valinta tarkoittaa sitä, että rooli voidaan valita vastuulliseksi esimerkiksi tehtäviin tai palvelupyyntölajeihin. Jos tämä valinta on pois käytöstä, roolia ei voi valita tehtävien vastuulliseksi eikä palvelupyyntölajien vastuulliseksi. Mobiilirooli vastaa tavallaan yhtä tehtävien työjonoa mobiilisovelluksessa. Rooliin tulee liittää ne käyttäjät, kenellä ko työjono kuuluu näkyä.
- On järkevää erotella vastuuroolit oikeusrooleista, mikäli organisaatiolla on paljon erilaisia oikeus- ja vastuurooleja. 

Rooli antaa oikeuksia kansioihin
- Tämä valinta antaa mobiilirooliin kuuluvalle oikeuden nähdä kansioiden sisältöä eli spotteja ja/tai muokata laitteita. Oikeus sisältää perustiedot laitteista (laitekortti). Määritä oikeudet kansiopuusta "Valitse kansiot, joihin oikeuksia annetaan". Voit valita, mihin kansioihin rooli saa oikeuksia ja millaisia oikeuksia (esim luku-ja muokkausoikeudet vai vain lukuoikeudet)

-"Vain tag luku" antaa käyttäjälle oikeuden tarkastella tagiin liitettyä kansioita/spottia ainoastaan tagin lukutapahtuman yhteydessä. Tällaisen oikeuden omaavan roolin käyttäjä ei voi siis selata esimerkiksi kansiopuuta tai hakea muita laitteita. 

On hyvä pyrkiä pitämään käyttäjähallinta mahdollisimman yksinkertaisena, eikä turhaan alkaa rajaa kovasti oikeuksia nähdä laitetietoa. Rajaa oikeuksia vain perustellusta syystä.

Oikeudet periytyvät alaspäin eli jos annat ylätason kansioon oikeudet, näkee käyttäjä kaikki kyseessäolevan kansion alakansiot ja niiden sisällön.


Viestit- ja varaukset
- Tämä oikeus antaa mobiilirooliin kuuluvalle oikeuden nähdä ja muokata laitteiden/kohteiden varauksia

Liitteiden oikeudet
- Tämä oikeus antaa mobiilirooliin kuuluvalle oikeuden nähdä laitteiden liitetiedostot

Managerikäyttäjäroolin määritys

uusi managerirooli

Rooli toimii vastuuhenkilöinä tehtävissä ja/tai palvelupyynnöissä
Tämä valinta tarkoittaa sitä, että rooli voidaan valita vastuulliseksi esimerkiksi tehtäviin tai palvelupyyntölajeihin. Jos tämä valinta on pois käytöstä, roolia ei voi valita tehtävien vastuulliseksi eikä palvelupyyntölajien vastuulliseksi. 
- On järkevää erotella vastuuroolit oikeusrooleista, mikäli organisaatiolla on paljon erilaisia oikeus- ja vastuurooleja. 


Rooli antaa oikeuksia
Tämä valinta tarkoittaa sitä, että rooli antaa oikeudet alempana määritellylle kansiotasolle 
- Jotta käyttäjä voi nähdä yhdenkään kansion sisältöä eli spotteja, tulee hänelle antaa oikeudet tarkastella kansion sisältöä 


Resursointi
Voit määrittää roolille työpäivät ja päivittäisen työajan resursointia varten. Resursointi ominaisuutta voi hyödyntää ennakkotehtävien suunnittelussa.

Varauskohteet
- Tämä antaa managerirooliin kuuluvalle käyttäjälle oikeudet varauskohteisiin (asiakkaat, projektit)

Varauskustannukset
- Tämä antaa managerirooliin kuuluvalle käyttäjälle oikeuden varauskustannuksiin, jotka määritellään laitteille

Kansion oikeudet
- Tämä oikeus antaa managerirooliin kuuluvalle oikeuden nähdä ja/tai muokata laitteita. Oikeus sisältää kaikki laitteisiin liittyvät tiedot ja toimenpiteet hallintaportaalissa. Yleensä "Tuhoaminen" oikeus kannattaa jättää pois. 

Varastot 
-tämä oikeus antaa managerirooliin kuuluvalle oikeuden nähdä ja/tai muokata varastoja
(tämä koskee ainoastaan asiakkaita, joilla on Varasto moduuli käytössä)

Tuotteet
-tämä oikeus antaa managerirooliin kuuluvalle oikeuden nähdä ja/tai muokata varaston tuotteita (tämä koskee ainoastaan asiakkaita, joilla on Varasto moduuli käytössä)

Tuotekategoriat
-tämä oikeus antaa managerirooliin kuuluvalle oikeuden nähdä ja/tai muokata tuotekategorioita (tämä koskee ainoastaan asiakkaita, joilla on Varasto moduuli käytössä)


"Ulkoiset referenssit" käyttäjärooleilla tarkoittavat AD-palvelimen ryhmä/roolitietoja, joiden avulla käyttäjäoikeudet kohdistetaan siinä tapauksessa, että käytössä on AD-kirjautuminenYrityksen pääkäyttäjä luo tarpeelliset käyttäjäroolit palvelun käyttöönoton yhteydessä.


Rooleja voidaan muokata ja lisätä myöhemmin. 

Pääkäyttäjätunnukset ovat tarkoitettu pääasiassa muokkausten tekemiseen asiakkaan ympäristöön. Pääkäyttäjätunnuksilla on täydet käyttöoikeudet, mutta pääkäyttäjätunnuksia ei voi esimerkiksi määrittää vastuullisiksi tehtäviin.