Kansioon kiinnitettävän laitekortin luominen ja attribuuttien luominen. Mikä on laitekortti Spotillassa?

Miten luon ja muokkaan laitekortteja ja attribuutteja. Miten muutan helposti laitekortin usealle eri kansiolle kerralla?

Kun tässä artikkelissa puhutaan "Laitekortista", tarkoitetaan ylätason "mallipohjaa", joka kiinnitetään kansioon (--> joka määrittää KAIKKIEN ko. kansioon tulevien laitteiden eli spottien laitekortin).

Jos haluat tietää, miten luot yksittäisen laitteen laitekortin, lue tämä artikkeli , siitä miten lisäät uuden laitteen Spotillaan.

 

Laitekortteja käytetään Spotilla palvelussa kahteen tarkoitukseen:

Laitekortit määrittelevät kansiolla, millaisia tietokenttiä kyseiseen kansioon sijoitettavat laitteet tulevat sisältämään

  • Laitekortit ovat kansiokohtaisia (sama laitekortti voi olla useammassa kansiossa käytössä) ja määrittelevät, mitä tietokenttiä kyseisen kansion sisältämillä laitteilla on ja/tai kansioiden osalta mitä lisätietokenttiä kyseisellä kansiolla on.

Laitekortit määrittelevät kansion lisätietokentät

  • Oletusarvoisesti jokaisella kansiolla on "Nimi" ja "Kuvaus". Jos haluat lisätä esimerkiksi "Kiinteistö" tyyppisille kansioille osoitetiedot, luo "Kiinteistön lisätiedot" niminen laitekortti ja määritä se "Kansion lisätietokenttien laitekortiksi"

attribuutit laitekortilla

Ennen kuin voit luoda laitekortin, sinun tulee luoda attribuutit.

ATTRIBUUTTIEN (TIETOKENTTIEN) LUOMINEN

Kun laitteelle halutaan antaa laitetieto eli attribuutti, jota ei vielä ole luotu järjestelmään, täytyy luoda uusi attribuutti.

Uusien laitetietokenttien eli attribuuttien luominen tapahtuu pääkäyttäjätunnuksilla  kansio kuvakkeen takaa  Kohteiden kansiopuu -> Attribuutit tai  Kohteet ja laitteet ->  Kohteiden kansiopuu -> Attribuutit

Paina oikeasta yläreunasta "+Luo uusi attribuutti".  Anna attribuutille nimi. Täppä oletusattribuutti -ruudussa tarkoittaa, että kyseinen attribuutti syntyy jokaiselle (!) uudelle perustettavalla laitteelle . 

Suosittelemme, että attribuutit luodaan ensin suunniteltujen laitekorttien perusteella. Käytännössä attribuutteja käytetään laitekorteilla, joten ennen laitekorttien suunnittelua ei ole mielekästä perustaa attribuutteja. Kun laitekortin osalta tiedetään, mitä attribuutteja siinä tullaan käyttämään, on järkevää luoda attribuutit. 


Määrittele attribuutille tyyppi. Tämä määrittää, millaista tietoa attribuutin "Arvo" kenttään voidaan syöttää. Tämä määrittää myös, millainen syöttö mobiilissa aukeaa vakiona lähdettäessä syöttämään tietoja kenttään.

-Teksti = kenttä, johon voi syöttää mitä tahansa numeroita tai kirjaimia

-Päivämäärä = hyväksyy vain päivämäärämuotoiset tiedot

-Luku = hyväksyy vain numeroita

-Sähköpostiosoite = sähköpostiosoite muotoinen kenttä

-Alasvetovalikko = Listataan halutut vaihtoehdot "alasvetovalikon valinnat" -kenttään. Vain jokin näistä vaihtoehdoista voidaan valita arvoksi kyseiselle attribuutille

-Linkki = muodostaa klikattavan linkin

Paina lopuksi vihreää "Tallenna" nappia alareunasta.

Huomaa, että palvelu mahdollistaa ns. "villien" laitteiden luomisen sellaisiin kansioihin, joilla ei ole laitekorttia määriteltynä. Tällöin Attribuuttia voi käyttää suoraan laitteilla. Tämä käyttötapaus koskee poikkeustilanteita, joissa samaan kansioon tulee paljon hyvin erilaisia laitteita eikä niille voida määritellä laitekorttia. Emme suosittele tätä toimintatapaa ilman syvällistä pohdintaa. 

 

ATTRIBUUTIN TYYPIN MUUTTAMINEN

Attribuutin tyypin muuttaminen on mahdollista jälkikäteen, mutta sen vaihtamisessa saatetaan menettää tietoja, jota on tallennettu kyseiseen tietokenttään jollain laitteella

Järjestelmä varoittaa attribuutin tyypin vaihtamisesta.


LAITEKORTTIEN LUOMINEN


Laitekorttien luominen tapahtuu pääkäyttäjän toimesta "Kohteiden kansiopuu" --> Laitekortit 
Paina oikeasta ylänurkasta "+Luo uusi laitekortti". 

 Anna laitekortille nimi ja kuvaus
(esimerkiksi Nimi: "Ajoneuvojen laitekortti" Kuvaus: "Käytetään ajoneuvojen kansioilla")

Lisää sitten haluamasi laitekortin kentät (attribuutit), joita haluat käytettävän laitteilla, joille olet laitekorttia luomassa.  Tämä tapahtuu painamalla "Uusi lisätietokenttä".  Valitse haluamasi kentät "Kentän nimi" kohdasta. Valitse sen jälkeen "Kansiot, joissa laitekortti toimii Spottien laitekorttina"-kenttään jo perustetut kansiot, joilla haluat nyt perustettavaa laitekorttia haluat käyttää. 

Voit liittää laitekortille juuri sellaisia tietokenttiä kuin haluat. Voit luoda itse järjestelmän attribuutit eli tietokentät, joita sitten laitekortilla käytät. Järjestelmään on ennalta viety yleisimmät kiinteistöihin ja laitteisiin liittyvät attribuutit, mutta näitä voit luoda itse rajattomasti tarpeen mukaan.

"Kansiot, joissa määrittelee kansion lisätietokentät" -kenttään voi määritellä kansioita, joissa haluat että tämä Laitekortti määrittelee kansion lisätietokentät (attribuutit).

Lopuksi paina "Tallenna". 

Nyt kaikki ne spotit eli laitteet, jotka luodaan ko kansioon, tulevat käyttämään samanmuotoista laitekorttia. Eli jokaisesta spotista voidaan tallentaa juuri niiden attribuuttien dataa, jotka juuri valitsit laitekorttisapluunalle.

Laitekortin muokkaaminen

Kun ensin olet luonut haluamasi attribuutit (Kohteiden kansiopuu -> Attribuutit):

  1. Mene  Kohteiden kansiopuu -> Laitekortit
  2. Klikkaa sen laitekortin nimeä, jota haluat muokata
  3. Paina "Uusi lisätietokenttä" ja lisää haluamasi attributti kortille

Älä poista attribuutteja laitekorteilta, mikäli laitekortti on käytössä ja kansion spoteille on tallennettu dataa. Jos poistat attribuutin laitekortilta, tuhoutuu se ja tietokentän  sisältämä tieto jokaiselta spotiltakin!!!!

Vain jos olet 100% varma, että kyseinen attribuutti ei sisällä dataa missään spotissa, voit poistaa attribuutin.

 

RAPORTOINTI LAITEKORTIN AVULLA

Työnjohto voi listata spotteja nopeasti ja kätevästi laitekorttien avulla. Tämä on  yksi näkökulma, kun suunnitellaan laitekortteja.

  1. Mene Kohteet ja laitteet --> Kohteet, laitteet, kalusto
  2. Taulukkonäkymässä valitse "Listaa laitekortin mukaan"-välilehti
  3. Valitse laitekortti alasvetovalikosta ["Valitse ensin laitekortti] )

listaa laitekortin mukaan

Laitekortin kiinnittäminen kansioon helposti

laitekortin kiinnitys laitekortiltalaitekortin kiinnitys kansiopuun taulukkonäkymästä