Miten NFC-Tagit ja QR-koodit toimivat?

Tagien kiinnittäminen laitteisiin ja liittäminen spotteihin

Voit hankkia NFC-Tageja tai QR-koodeja haluamaltasi toimittajalta. NFC-Tagit ja QR-koodit tulee ensin viedä sisään palveluun hallintaportaalin kautta, ennen kuin niitä voidaan käyttää mobiilisovelluksella. 

Kun laitteelle/kohteelle/kalustolle liitetään NFC-Tagi, on laite aina yksilöity Taginumerolla. Tällöin kaksi tai useampikaan saman nimistä laitetta eivät voi sekoittua keskenään. 

Tagien kiinnittäminen laitteille/kohteille/kalustolle tapahtuu joko Spotillan hallintaportaalissa tai mobiilissa.

Mobiilisovelluksessa tagi kiinnitetään laitteelle seuraavasti: kun mobiilisovelluksessa on avattu/haettu laite, johon tagia ollaan kiinnittämässä, painetaan laitteen nimen yläpuolella olevassa ympyrässä olevaa kynä-ikonia. Sitten valitaan alasvetovalikosta tagin pintanumero, joka on tagissa, joka kiinnitetään ko laitteeseen. (Alasvetovalikossa näkyy kaikki vapaana olevat tagit)

tagin liittäminen

Hallintaportaalissa tagien kiinnittäminen tapahtuu spotin muokkaustilassa tai tagin muokkaustilassa. 

Valikko:

Tagit -> klikkaa tagin pintanumeroa ja valitse spotti, johon haluat tagin liittää. Tallenna

tai:

Kohteet, laitteet, kalusto -> valitse spotti, johon haluat tagin liittää (klikkaamalla spotin nimeä). Kohdasta "Tagi" paina pienestä kolmiosta ja valitse alasvetovalikosta oikea tagin pintanumero. Tallenna.

Miten QR-koodit toimivat?

Voit käyttää Spotilla palvelussa itse tulostamiasi QR-koodeja tai hankkia soveltuvia QR-kooditarroja meiltä. Jotta QR-koodi toimii Spotillassa laitetunnisteena, tulee QR-koodin luontina käytettävän merkkisarjan olla 16 merkkiä pitkä numerosarja.

Tässä esimerkkejä soveltuvista QR-kooditietueista:

1344846240697472
1343746729069696
1344846240697471
1343746729069633

Tämä numerosarja sijoitetaan Spotillassa "Tagit" tietueen "sisäinen koodi" tietokenttään. "Pintanumero" kenttään voit kirjoittaa haluamasi tiedon (esim. A00001, jos tarra, jossa QR-koodi on sisältäisi myös A0001 pintanumeron). 

QR-koodeja voit luoda sekä ilmaisilla että maksullisilla sovelluksilla. Tässä on linkki ilmaiseen QR-koodin generointisovellukseen, jolla voit luoda itsellesi QR-koodeja, joita käytät Spotillassa laitetunnisteina. 


Mitä kannattaa huomioida QR-koodeissa?

QR-koodit soveltuvat hyvin paikkoihin, joissa tarra tai vastaava, johon QR-koodi on tulostettu ei altistu fyysiselle rasitukselle tai vaativille olosuhteille. 

Mikäli haluat käyttää sekä NFC-tageja että QR-koodeja, saat tilattua meiltä teidän olosuhteisiinne ja ympäristöönne soveltuvia tageja, jotka sisältävät molemmat tunnistetyypit.