Miten NFC-Tagit ja QR-koodit toimivat?

Tagien kiinnittäminen laitteisiin ja liittäminen spotteihin sekä käyttö

Tageista yleisesti

Tagit helpottavat tiedonhakua.  TAgi luetaan mobiililaitteella  -joko NFC lukijalla tai QR koodin lukijalla ja Spotilla mobiiliäppi avaa kyseiseen tagiin liitetyn laitteen (spotin/kansion/varastopaikan) tiedot.

Voit hankkia NFC-Tageja tai QR-koodeja haluamaltasi toimittajalta. NFC-Tagit ja QR-koodit tulee ensin viedä sisään palveluun hallintaportaalin kautta, ennen kuin niitä voidaan käyttää mobiilisovelluksella. Kun hankit tagit meiltä, saat ne "avaimet käteen" periaatteella, eli me toimitamme teille valmiiksi koodatut ja Spotilla ympäristöön viedyt tagit. Täältä lisää tagityypin valinnasta.

Kun laitteelle/kohteelle/kalustolle liitetään NFC-Tagi, on laite aina yksilöity Taginumerolla. Tällöin kaksi tai useampikaan saman nimistä laitetta eivät voi sekoittua keskenään. 

Tagin liittäminen spottiin

Tagien kiinnittäminen laitteille/kohteille/kalustolle tapahtuu joko Spotillan hallintaportaalissa tai mobiilissa. Helpoiten se tapahtuu mobiililaitteella seuraavasti:

Mobiilisovelluksessa tagi liitetään laitteelle seuraavasti:
kun mobiilisovelluksessa on avattu/haettu laite, johon tagia ollaan kiinnittämässä, painetaan laitteen nimen vasemmalla puolella olevaa "tagi" linkkiä. 


tagin liittäminen2

Alasvetovalikossa näkyy kaikki vapaana olevat tagit. Valitse niistä se, jonka olet liimannut ko. laitteeseen (ja tallenna) TAI vielä helpompi tapa liittää ko laite ja tagi: kun olet painanut "Tagi" linkkiä, lue tagi joko QR-koodilukijalla (paina "Lue QR") tai NFC-lukijalla (paina "Lue NFC").

valitse tagin numero

Tagin liittäminen hallintaportaalissa

Hallintaportaalissa tagien kiinnittäminen tapahtuu spotin muokkaustilassa tai tagin muokkaustilassa. 

Valikko:

Tagit -> klikkaa tagin pintanumeroa ja valitse spotti, johon haluat tagin liittää. Tallenna

tai:

Kohteet, laitteet, kalusto -> valitse spotti, johon haluat tagin liittää (klikkaamalla spotin nimeä). Kohdasta "Tagi" paina pienestä kolmiosta ja valitse alasvetovalikosta oikea tagin pintanumero. Tallenna.

Hallintaportaalissa voit liittää tagin myös kansioon tai varastopaikkaan.

Miten QR-koodit toimivat?

Voit käyttää Spotilla palvelussa itse tulostamiasi QR-koodeja tai hankkia soveltuvia QR-kooditarroja meiltä. Jotta QR-koodi toimii Spotillassa laitetunnisteena, tulee QR-koodin luontina käytettävän merkkisarjan olla 16 merkkiä pitkä numerosarja.

Tässä esimerkkejä soveltuvista QR-kooditietueista:

1344846240697472
1343746729069696
1344846240697471
1343746729069633

Tämä numerosarja sijoitetaan Spotillassa "Tagit" tietueen "sisäinen koodi" tietokenttään. "Pintanumero" kenttään voit kirjoittaa haluamasi tiedon (esim. A00001, jos tarra, jossa QR-koodi on sisältäisi myös A0001 pintanumeron). 

QR-koodeja voit luoda sekä ilmaisilla että maksullisilla sovelluksilla. Tässä on linkki ilmaiseen QR-koodin generointisovellukseen, jolla voit luoda itsellesi QR-koodeja, joita käytät Spotillassa laitetunnisteina. 


Mitä kannattaa huomioida QR-koodeissa?

QR-koodit soveltuvat hyvin paikkoihin, joissa tarra tai vastaava, johon QR-koodi on tulostettu ei altistu fyysiselle rasitukselle tai vaativille olosuhteille. 

Mikäli haluat käyttää sekä NFC-tageja että QR-koodeja, saat tilattua meiltä teidän olosuhteisiinne ja ympäristöönne soveltuvia tageja, jotka sisältävät molemmat tunnistetyypit.