Miten palvelupyynnöt käsitellään mobiilisovelluksessa?

Mitä käyttäjä voi tehdä mobiilisovelluksella?

Kun palvelupyyntö on jätetty ja sillä on määriteltynä vastuusuorittaja, näkyy palvelupyyntö mobiilisovelluksessa niillä vastuullisilla, jotka kuuluvat joko katselija- tai muokkaajarooliin. 

Katselijat näkevät silmä-ikonin palvelupyynnön oikeassa yläkulmassa (kuten kuvassa) ja muokkaajat näkevät työkalu-ikonin. 

pp katselija-1
Palvelupyynnön käsittely tapahtuu painamalla palvelupyyntöä, jonka jälkeen sen yksityiskohtaiset tiedot avautuvat näkyviin. Kuvassa näkyy palvelupyyntö, jota on jo käsitelty. Tummennetulla tekstillä näkyy palvelupyyntöä käsitelleen käyttäjän nimi sekä käsittelytapahtuman aika. 

pp kasittelymerkinta

Alla kuvassa näkyy palvelupyynnön yksityiskohtainen näkymä. 

pp tarkempi

Lisää kommentti -> tarkoittaa käsittelymerkinnän tekemistä
Merkitse valmiiksi -> tarkoittaa palvelupyynnön merkintää suoritetuksi

"Välitä toiselle suorittajalle"
-> tarkoittaa toimintoa, jossa suorittaja voi siirtää palvelupyynnön toiselle vastuutaholle (esimerkiksi työnjohdolle tai laatutoiminnolle). Alkuperäinen palvelupyyntö merkitään "välitetty" statukselle.