Miten ryhmätehtävät toimivat?

Missä tapauksessa ryhmätehtäviä käytetään?

Ryhmätehtävät ("palvelupaketit") -toiminnolla määritellään ryhmätehtävä, jossa jotakin tehtäväpohjaa hyväksi käyttäen voidaan asettaa jokin käyttäjärooli vastuulliseksi isoon ryhmään tehtäviä.

Esimerkiksi "Huoltoryhmä A IV-Konehuollot" tehtäväryhmään käytetään "Ilmanvaihtokoneen vuosihuolto" tehtäväpohjaa ja määritellään tehtäväryhmään kuuluvaksi kaikki ilmanvaihtokoneet.

Nyt kyseisellä "Huoltoryhmä A" roolilla on tehtävänä kaikkien IV-koneiden vuosihuollot. Voit lisätä tai poistaa yksittäisiä tehtäviä tehtäväryhmään myös jälkikäteen tai esimerkiksi vaihtaa tehtävän vastuutahoa. Muutokset päivittyvät kaikkiin tehtäviin, jotka perustuvat tähän tehtäväryhmään.

Ryhmätehtäviä kannattaa käyttää erityisesti silloin, kun organisaatiolla on useita eri vastuutahoja suorittamassa ennakoivan kunnossapidon töitä. 

Ryhmätehtävien suurin hyöty on se, että voit päivittämällä ryhmätehtävän asetuksia, kuten vastuusuorittaja tai käytettävä tehtäväpohja, päivittää yhdellä lomakkeella satojakin tehtäviä. 

Ryhmätehtävää kannattaa käyttää aina, kun on yhtään suurempi määrä samaa tehtävää, jotka tehdään usealle eri spotille saman vastuutahon toimesta. Kaikille näille kerralla luoduille tehtäville tulee sama määräpäivä, mutta kun viet uuden laitteen järjestelmään, voit määrittää sille uuden määräpäivän.