Palvelupyynnön käsittely, kuittaaminen ja välittäminen toiseen työjonoon

Palvelupyyntöjen kuittaaminen ja käsittely mobiilisovelluksessa. Kuvan lisääminen ja suorituskommentin lisääminen. Viimeisin kommentti

Kun palvelupyyntö on avattu ja sillä on määriteltynä vastuusuorittaja (mobiilirooli tai -käyttäjä), näkyy palvelupyyntö mobiilisovelluksessa niillä vastuullisilla, jotka kuuluvat joko katselija- tai vastuurooliin. Vastuuroolissa olevat käyttäjät voivat käsitellä ja kuitata palvelupyyntöjä, katselijat vain nähdä palvelupyynnön.


Palvelupyynnön käsittely tapahtuu valitsemalla palvelupyynnön palvelupyyntölistassa, jonka jälkeen sen yksityiskohtaiset tiedot avautuvat näkyviin.

Alla kuvassa näkyy palvelupyynnön yksityiskohtainen näkymä. 

palvelupyyntö mobiilissa

Palvelupyynnöllä näkyy otsikko, milloin ilmoitus on jätetty, kuka sen on luonut ja ilmoittajan sähköpostiosoite, minkä vastuuroolin työjonoon palvelupyyntö kuuluu, mahdollisesti mihin spottiin se liittyy (mikäli liitos on tehty), mahdollinen tarkempi kuvaus ja mahdolliset muiden lisätietokenttien tiedot.

Palvelupyyntö kuitataan painamalla "Valmis" nappia, mutta ennenkuin palvelupyynnön voi kuitata valmiiksi, tulee palvelupyynnölle kirjata käsittelymerkintä eli suorituskommentti.  

Mikäli käyttäjätunnuksesi kuuluu ainoastaan "katselija"-rooliin, et voi käsitellä etkä kuitata palvelupyyntöä -voit ainoastaan tarkastella sitä. Tällöin palvelupyyntöjen listauksessa palvelupyynnän oikeassa yläkulmassa on silmä-ikoni (työkalu-ikonin sijaan).

Käsittelymerkinnän/kommentin lisääminen palvelupyynnölle

  1. Paina "Käsittelymerkinnät" kohdassa "Lisää +"
  2. Kirjoitus suorituskommentti ja "Tallenna" 

Suorituskommentti on pakollista kirjata ennen kuin palvelupyynnön voi kuitata valmiiksi.

Palvelupyyntölistassa näkyy kuinka monta kommenttia eli käsittelymerkintää palvelupyynnölle on jätetty ja milloin viimeisin kommentti palvelupyynnölle on jätetty:
kommentit palvelupyynnöllä

Kuvan lisääminen palvelupyynnölle

  1. Paina "Kuvat" kohdassa "Lisää +"
  2. Valitse kuva puhelimelta tai ota kuva , nimeä kuva, "Käytä" 

Palvelupyynnön siirtäminen toiselle vastuuroolille mobiilissa

Joskus palvelupyyntö saattaa olla avattu väärään työjonoon ja työ täytyy välittää eteenpäin oikeaan työjonoon. Jos tämä halutaan tehdä mobiilisovelluksessa on palvelupyyntölaji välitettävä toiselle palvelupyyntölajille.

  1. Avaa palvelupyyntö
  2. Paina "Toiminta"
  3. Valitse oikea palvelupyyntölaji: " Valitse laji"
  4. "Välitä palvelupyyntö"

pp välittäminen toiselle palvelupyyntölajille-1

 

Et voi siirtää palvelupyyntöä toiselle palvelupyyntölajille, mikäli palvelupyyntölomakkeella on pakollisia lisäkenttiä,

Huomaa, että välitetystä palvelupyynnöstä ei lähde erikseen mahdollisia sähköpostiherätteitä eikä push ilmoituksia.

Alkuperäinen palvelupyyntö muuttuu tilaan "välitetty".