Palvelupyynnön käsittely, kuittaaminen ja välittäminen toiseen työjonoon

Palvelupyyntöjen kuittaaminen ja käsittely mobiilisovelluksessa. Kuvan lisääminen ja suorituskommentin lisääminen. Viimeisin kommentti. Varaosien käyttäminen ja työtuntien kirjaaminen sekä matkakulujen kirjaaminen

Kun palvelupyyntö on avattu ja sillä on määriteltynä vastuusuorittaja (mobiilirooli), näkyy palvelupyyntö mobiilisovelluksessa niillä käyttäjillä, jotka kuuluvat jokokyseiseen katselija- tai vastuurooliin. Vastuuroolissa olevat käyttäjät voivat käsitellä ja kuitata palvelupyyntöjä, katselijat vain nähdä palvelupyynnön. (Tekninen pääkäyttäjä voi palvelupyyntöasetuksissa antaa katselijarooleissa oleville oikeuden kommentoida palvelupyyntöä ja lisätä palvelupyynnölle liitetiedostoja.)


Palvelupyynnön käsittely tapahtuu valitsemalla palvelupyyntö palvelupyyntölistasta, jonka jälkeen sen yksityiskohtaiset tiedot avautuvat näkyviin.

Alla kuvassa näkyy palvelupyynnön yksityiskohtainen näkymä. 

pp mobiili

Palvelupyynnöllä näkyy otsikko, milloin ilmoitus on jätetty, kuka sen on luonut ja ilmoittajan sähköpostiosoite, minkä vastuuroolin työjonoon palvelupyyntö kuuluu, mahdollisesti mihin spottiin se liittyy (mikäli palvelupyyntö on liitetty johonkin spottiin), mahdollinen tarkempi kuvaus ja mahdolliset muiden lisätietokenttien tiedot.

Palvelupyyntö kuitataan painamalla "Valmis" nappia, mutta ennenkuin palvelupyynnön voi kuitata valmiiksi, tulee palvelupyynnölle kirjata käsittelymerkintä eli suorituskommentti.  

Mikäli käyttäjätunnuksesi kuuluu ainoastaan "katselija"-rooliin, et voi käsitellä etkä kuitata palvelupyyntöä -voit ainoastaan tarkastella sitä, paitsi jos pääkäyttäjä on sallinut palvelupyyntöjen kommentoinnin. Tällöin palvelupyyntöjen listauksessa palvelupyynnön oikeassa yläkulmassa on silmä-ikoni (työkalu-ikonin sijaan).

Voit liittää palvelupyynnölle tuotteita (eli esimerkiksi työssä käytetyt varaosat). Kun määrittelet tuotteen varaston ja varastopaikan, josta varaosa käytettiin, päivittyvät myös varastosaldot ja tuotteen hinta kirjautuu ilmoituksen kohteen (spotin) kuluihin. Voit kirjata palvelupyynnölle myös työtunteja sekä muita matkakuluja.
tuotteet työtunnit kulut nappulat pplla

Käsittelymerkinnän/kommentin lisääminen palvelupyynnölle

  1. Paina "Käsittelymerkinnät" kohdassa "Lisää +"
  2. Kirjoitus suorituskommentti ja "Tallenna" 

Suorituskommentti on pakollista kirjata ennen kuin palvelupyynnön voi kuitata valmiiksi.

Käyttäjätunnuksesi täytyy kuulua sellaiseen rooliin, jolla on oikeudet muokata palvelupyyntöä (vastuullinen managerirooli tai mobiilivastuurooli) TAI pääkäyttäjä on antanut katselijaroolille oikeuden kommentoida palvelupyyntöä.

Palvelupyyntölistassa näkyy kuinka monta kommenttia eli käsittelymerkintää palvelupyynnölle on jätetty ja milloin viimeisin kommentti palvelupyynnölle on jätetty:
kommentit palvelupyynnöllä
Kun palvelupyynnön oikeassa yläkulmassa on työkalu ikoni, se tarkoittaa, että voit käsitellä ja kuitata palvelupyynnön. Mikäli oikeassa yläkulmassa on silmä-ikoni, se tarkoittaa, että kuulut sellaiseen rooliin, joka saa vain katsella ko. palvelupyyntölajin ilmoitusta.

Kuvan lisääminen palvelupyynnölle

  1. Paina "Kuvat" kohdassa "Lisää +"
  2. Valitse kuva puhelimelta tai ota kuva , nimeä kuva, "Käytä" 

Palvelupyynnön siirtäminen toiselle vastuuroolille mobiilissa

Joskus palvelupyyntö saattaa olla avattu väärään työjonoon ja työ täytyy välittää eteenpäin oikeaan työjonoon. Jos tämä halutaan tehdä mobiilisovelluksessa on palvelupyyntölaji välitettävä toiselle palvelupyyntölajille.

  1. Avaa palvelupyyntö
  2. Paina "Toiminta"
  3. Valitse oikea palvelupyyntölaji: " Valitse laji"
  4. "Välitä palvelupyyntö"

pp välittäminen toiselle palvelupyyntölajille-1

 

Et voi siirtää palvelupyyntöä toiselle palvelupyyntölajille, mikäli palvelupyyntölomakkeella on pakollisia lisäkenttiä.

Huomaa, että välitetystä palvelupyynnöstä ei lähde erikseen mahdollisia sähköpostiherätteitä eikä push ilmoituksia.

Alkuperäinen palvelupyyntö muuttuu tilaan "välitetty".