Projektin kustannuksen arvioiminen

Tehtävän arvioitu kustannus

Tehtävälle voidaan määritellä kustannus, jonka avulla voidaan ennustaa esimerkiksi projektin kustannukset.

arvioitu kustannus tehtävä
Voit raportoida (listata) kustannukset tehtävien taulukkonäkymästä. Tuo näkyviin sarake "Arvioitu kustannus".

arvioitu kustannus tehtävien taulukkonäkymässä

Jos haluat koota esimerkiksi jonkun tietyn projektin kustannuksen, luo projektille työmääräin ja liitä tehtävät ko työmääräimeen ja suodata tehtävien taulukkonäkymässä työmääräimen perusteella.

kustannukset projekti

Muistathan, että voit luoda tehtävien taulukkonäkymään tallennettuja näkymiä listauksista, joita tarkastelet usein! Katso täältä ohje tallennettujen näkymien luomiseen.