Raportointi asiakkaille

Miten raportoin tehdyt työt asiakkaille?

Kaikki Spotillan kautta tehdyt työt voidaan raportoida asiakkaille helposti. Asiakkaille voidaan toimittaa joko taulukkoja (Excel) tehdyistä töistä tai raportteja (PDF) töiden sisällöstä. 

PDF-raportointi tapahtuu täysin muokattavissa olevien lomakkeiden avulla

HubSpot Video
  • Voit luoda rajattomasti erilaisia lomakkeita, joiden avulla tehdyt työt dokumentoidaan
  • Kun työ on suoritettu, muodostuu automaattisesti PDF-raportti
    • PDF-raportti voidaan toimittaa asiakkaalle heti tai se voidaan ensin tarkastaa työnjohdon toimesta ja toimittaa vasta sen jälkeen asiakkaalle


Excel-taulukkoraportointi
tapahtuu täysin muokattavien taulukkonäkymien avulla. Voit luoda erilaisia valmiita taulukkoraportteja omiin tarpeisiisi, jotka voit napin painalluksella ladata koneellesi ja toimittaa ne asiakkaalle.