Raportointityökalu

Miten laadit raportteja Spotillan datasta raportointityökalun avulla

Raportointityökalu on Spotillan lisämoduli, joka on tarkoitettu asiakkaille,  jotka haluavat laatia raportteja, joihin tavanomaiset taulukkonäkymien avulla luodut raportit eivät riitä. Kaikki asiakkaat voivat laatia kaikkiin Spotillan taulukkonäkymiin raportteja, mutta raportointityökalun avulla voidaan laatia edistyneempiä raportteja. 

Raportointityökalulla voidaan laatia esimerkiksi ristiinvertailevia raportteja, jossa yhdistetään kaikkea järjestelmän sisältämää dataa kulloisenkin raportointitarpeen mukaisesti. 

Raportointityökalun käyttäminen

Katso tästä ohjevideo, jossa luodaan raportti, joka:

  • Laskee jokaiselle laittelle erikseen tehtävien lukumäärän ja palvelupyyntöjen lukumäärän
  • Suodatetaan näyttämään tiedot vain tietyn asiakkaan ja tietyn laiteryhmän mukaan
HubSpot Video

Raportointityökalun valikoiden selitykset

Yleiset välilehti

Näkyvyys

  • Raportin nimi sekä näkyvyysasetus. Näkyvyys tarkoittaa sitä, näkyykö itse raportti. Raportin sisältämä data määräytyy aina käyttäjän oikeuksien mukaan. Se, että näkee raportin ei tarkoita sitä, että näkee siinä saman datan kuin muut käyttäjät. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan luoda yhteisiä raportteja (malleja), mutta jokaisen näkee niissä aina itseä koskevat asiat. 

Tietolähde

  • Tässä valitaan tietolähteet. Kun valitsee ensimmäisen tietolähteen, järjestelmä näyttää mihin muuhun tietolähteeseen voit yhdistää tätä dataa. Voit valita niin monta tietolähdettä kuin haluat. Työkalua kehitetään jatkuvasti, tietolähteitä tulee lisää työkalun kehittyessä. 


Suodattimet välilehti

Jos suodattimia on jo tallennettu, näet ne pudotusvalikossa. 
Valitse ensin mitä suodatat (kuvassa "Spotit"). Voit tämän jälkeen käyttää listaa tai "yhtä kuin" valikosta valita jonkun ehdon, jonka kirjoitat sen vieressä olevaan kenttään, esimerkiksi "sisältää" - "betoni" tarkoittaa sitä, että tässä esimerkissä spotin nimessä tulee ilmetä "betoni", jotta se otetaan mukaan raportille. 

Suodattimia voi olla useita yhdessä raportissa ja suodattimet voi tallentaa, jotta tehtäessä uusia raportteja voi käyttää jo kerran luotuja suodattimia suoraan. 


Data välilehti

Ryhmittely

  • Ryhmittely tarkoittaa yhteenlaskua, kuten määrien tai summien laskemista. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat siitä, mitä dataa (eli mitä taulukossa näkyvää saraketta) käsitellään. Esimerkiksi tehtävien määrä voidaan laskea (lukumäärä) mutta "suunnitellut työtunnit" sarakkeen osalta lasketaan "summa", eli tuntien yhteenlaskettu summa.
  • Ryhmittelyn yläpuolella olevasta kentästä valitaan mitä sarakkeita lopulliseen raporttiin tuodaan näkyviin, ryhmiteltyjen sarakkeiden lisäksi

Lajittelu

  • Lajittelu tarkoittaa tietojen lajittelu (A-Z - 1-9 tai Z-A - 9-1) jonkun sarakkeen mukaan. Voit valita useita sarakkeita joiden mukaan lajittelu tehdään.
  • Lajittelu vaikuttaa lopullisen raportin esitysmuotoon ja määrittää esimerkiksi kaaviossa sen, mikä on X-akselin ensimmäinen otsikko vasemmalta lukien

Näkymä

Tällä sivulla määritellään lopullisen raportin ulkoasu. Oletuksen päällä on "taulukko", mutta voit vaihtaa sen erilaisiksi kaavioiksi valikosta.

Kun olet valmis, paina oikeasta yläkulmasta "Tallenna", jolloin luomasi raportti tallennetaan. Voit milloin hyvänsä avata raportin tarkasteluun ja jos haluat muokata sitä, voit avata se muokkaustilaan, tehdä tarpeelliset muokkauksen ja tallentaa raportin päivitettynä.