Resursointi ja käytetty työaika tehtävillä

Miten tehtävien resursointi toimii?

Kaikki ennakoivan kunnossapidon työt eli kaikki ennakkoon tiedetyt työt eli tehtävät (esim "Määräaikaishuolto 6 kk") voidaan resursoida. Tehtävien resursointi tarkoittaa sitä, että tehtävälle määritellään:

  • Alkuaika (pvm, klo)
  • Loppuaika (pvm, klo)
  • Suunniteltu työaika (em. aikavälillä)
  • Vastuusuorittaja (rooli tai yksittäinen käyttäjä)

Kun nämä tietokentät syötetään tehtävälle, Spotilla voi laskea kunkin työpäivän osalta käyttäjän tai käyttäjäroolin suunnitellut työt sekä jäljellä olevan vapaan työajan.

Vapaan työajan laskenta perustuu seuraaviin määrityksiin:

  • Käyttäjätilille määritelty päivittäinen työaika (kun kyseessä käyttäjälle osoitettu tehtävä)
  • Käyttäjäroolille määritelty päivittäinen työaika (kun kyseessä roolille osoitettu tehtävä)

Esimerkki:

Roolille "Huoltomiehet" on asetettu päivittäiseksi työajaksi 24 tuntia, koska kyseisessä roolissa (ma-pe 08-16) työskentelee kolme (3) henkilöä, jotka kukin tekevät 8h työpäivän.

Kun "Huoltomiehet" roolille resursoidaan tehtävä, laskenta toimii seuraavasti:

- Tehtävän alku: 30.7 klo 08:00 (torstai)
- Tehtävän loppu 1.8 klo 16:00 (perjantai)
- Suunniteltu kesto: 10h

Spotilla laskee molemmille päiville työtä 5h

Huoltomiehet roolin resursointi:
30.7 työtä 5h, vapaana 19h (24h miinus 5h)
1.8 työtä 5h, vapaana 19h (24h miinus 5h)

 

Laskenta toimii samalla periaatteella, jos tehtävä osoitetaan yksittäiselle käyttäjälle. Tällöin katsotaan mikä on yksittäisen henkilön työaika ja lasketaan vapaa aika tästä summasta. 


Klikkaa kuvaa nähdäksesi se isompana

resursointinäkymä

Kuvan esimerkissä näkyy rooleille ja käyttäjälle suunniteltuja tehtäviä.
Sarakkeissa näkyy rooleittain/käyttäjittäin päiväkohtaisesti suunnitellut työt (avoimet tunnit eli avoimien tehtävien suunnitellut tunnit), valmistuneiden tehtävien tunnit, em. tunnit yhteensä ja jäljellä oleva, vapaa työaika.

Vapaan työajan laskenta perustuu käyttäjälle tai roolille käyttäjähallinnassa määriteltyyn työaikaan. Eli jos työntekijälle on suunniteltu huomiselle 5 tuntia töitä ja käyttäjälle on määritetty työajaksi 7,5 h/ pvä, niin  tunnit käytettävissä ko päivälle on 2,5 h.