Spotillan tuotekehitys ja tulevat ominaisuudet

Tältä sivulta löydät viimeisimmät tiedot päivityksistä

ROADMAP

Roadmap

Saat kuvan auki isommaksi klikkaamalla sitä. Kuvassa näet Spotillan kehityksen roadmapin. 

Jätä tästä linkistä kehitysehdotus Spotillaan


Muutosloki

Spotilla v. 3.3.0

Spotillaan päivitettiin 30.12.2022 uusia ominaisuuksia

Mobiilisovellus

 • Tumma väriteema eli ns. darkmode, jonka käyttäjät voivat valita profiili-sivulla

Tehtävät toiminto

 • Pääkäyttäjä voi ottaa asetuksissa käyttöön toiminnon, jossa jokaiselle tehtävälle luodaan automaattisesti tehtävänumero.

Excel-tuonti toimintoja

 • Sekä kansiopuuhun että Asiakkaisiin voi nyt tuoda Excelillä tietoja.
 • Molempien osalta järjestelmästä saa ladattavan mallipohjan, jonka avulla tietojen tuominen on helppoa

Käyttäjärooleihin liittyvä muutos

 • Pääkäyttäjä voi määritellä manageri- eli selainkäyttäjärooleille tarkennuksen siitä, mitä muita käyttäjärooleja nämä roolit saavat nähdä. Tällä muutoksella voidaan rajat esim. ulkoisten käyttäjien mahdollisuuksia nähdä sisältöä. 
 • Pääkäyttäjä voi antaa manageri- eli selainkäyttäjärooleille oikeden muokata myös kansipuuta (kansioiden lisääminen, muokkaus ja poistaminen) - eli "managerointi"-oikeus kansiopuuhun. Oikeuden voi antaa kaikkiin kansioihin tai johonkin tiettyyn kansiorakenteeseen. 
 • Manageriroolille voi antaa oikeuden mys muokata/lisäta Tageja (katseluoikeus on aina).

Etusivu

 • Tapahtumalokiin on lisätty linkki tapahtumaan liittyvään Spottiin

Töiden tuntikirjaukset

 • Parannettu taulukkonäkymää (tehtävien tuntikirjaukset) siten, että jokaisen tuntikirjauksen osalta näkyy tarkka alku- ja loppuaika

 

Spotilla v. 3.1.0

Spotillaan päivitettiin 2.11.2022 uusia ominaisuuksia.


Palvelupyyntöjen uudet toiminnot

 • Palvelupyynnölle voidaan nyt suoraan kirjata tuotteita (varaosia), työtunteja ja matkakustannuksia

 • Palvelupyynnöille kirjatut tuotteet, työtunnit ja kustannukset raportoidaan samaan paikkaa kuin tehtävien vastaavat, eli selainkäyttöliittymän "kustannukset" osioon

 • Kirjaukset voidaan tehdä sekä mobiilisovelluksessa, että selaimessa

 • Kirjauksien tekeminen edellyttää muokkausoikeutta palvelupyyntöön (eli käyttäjä kuuluu vastuusuorittajarooliin)

 

Pieniä korjauksia ja parannuksia

 • Tehty pieniä parannuksia ja korjauksia ominaisuuksien toimintoihin.

 

Spotilla v. 3.0.0

 

Spotilla päivitettiin 29.9.2022 uuteen versioon.


Palvelupyyntöjen uudet toiminnot

 • Pääkäyttäjä voi

  • Luoda useita julkisia lomakkeita ("asiakas.spotilla.fi/tiketti/lomakkeennimi"), jotka hän voi myös salata salasanalla.

  • Määritellä palvelupyyntöihin pakolliseksi laitteen (Spotin) valinnan

  • Antaa kommentointioikeudet palvelupyyntöön myös lukuoikeuksilla oleville käyttäjille

  • Päättää mitkä käyttäjäroolit saavat jättää uusia palvelupyyntöjä mihinkin palvelupyyntölajiin

  • Päättää mitkä roolit näkevät "Avoin" tilassa olet palvelupyynnöt myös mobiilisovelluksessa

  • Mobiilisovelluksessa voi nyt siirtää palvelupyynnön "Avoin" tilasta "Käsittelyssä" tilaan

   

 • Palvelupyynnöille uusi "viestintä" toiminnollisuus, jolla voi lähettää palvelupyyntöön liittyen sähköpostia sen ilmoittajalle tai muille tahoille ja saada vastauksia suoraan sisään palvelupyynnön viestintä-osioon

  • Voidaan lähettää sähköposti palvelupyynnön sisältä halutuille tahoille

  • Vastaanottaja saa sähköpostin ja linkin, mistä tämä voi vastata takaisin lähettäjälle

  • Vastaus näkyy palvelupyynnön sisällä ja siihen voidaan edelleen vastata

  • Voidaan myös lähettää kokonaan uusille vastaanottajille viestejä

    

 • Kun ilmoittaja jättää palvelupyynnön julkisen lomakkeen kautta, hän saa kuittauksen omaan sähköpostiin sekä linkin, jonka kautta hän voi jättää lisätietoja palvelupyyntöön (näkyvät "viestintä" toiminnon sisällä)

 • Mobiilisovelluksessa voi muokata palvelupyynnön

  • Kohdetta (Spottia) johon se liittyy ja lisätä sen jos sitä ei ole

  • Lisätietokenttien sisältöjä

Tehtävät toiminnon muutokset

 • Mahdollisuus lisätä tuotteita tehtäväpohjille

  • Esimerkiksi määräaikaishuoltotehtäville voidaan määritellä jo tehtäväpohjalle tuotteet jotka huollossa tarvitaan. Jokainen tehtävä sisältää aina tämän "vakiomäärityksen" tuotteista joita tehtävällä tarvitaan. Määritystä voi muuttaa milloin tahansa.

 • Toistuvien tehtävien tuotteet kopioituvat automaattisesti uuteen tehtävään joka syntyy, kun tehtävä merkitään valmiiksi

  • Uusi tehtävä sisältää samat tuotteet, jotka toistuvalle tehtävälle oli määritelty kun se suoritettiin. Koskee vain toistuvia tehtäviä, ei kertaluonteisia töitä (ei toistuvat tehtävät)

 • Tehtävien resursointinäkymän parannukset

  • Resursointinäkymässä näytetään nyt jokaisen vastuutahon osalta omalla rivillään

   • Avoimien tehtävien suunnitellut tunnit

   • Valmiiden tehtävien suunnittelut tunnit

   • Suunnitellut tunnit yhteensä (avoimet + valmiit työt)

   • Käytettävissä olevat (vapaat) tunnit, joissa ei huomioida valmiiden töiden tunteja

 

Tehtävälomakemuutos

 • Pääkäyttäjä voi asettaa määrityksen, että tehtävälomaketta ei voi suoraan valita mobiilisovelluksessa uudelle tehtävälle. Tehtävälomaketta käytetään tällöin vain tehtäväpohjan kautta.

   

Tehtävien ja palvelupyyntöjen PDF-tulosteiden parannuksia

 • Paljon lisää vaihtoehtoja vaikuttaa siihen, mitä tietoja PDF-tulostetaan järjestelmästä (tehtävä tai palvelupyyntö) ja lisäksi tyylittelymahdollisuuksia

Tietokenttien (Attribuuttien) Excel-tuonti/muokkaus

 • Mahdollisuus viedä järjestelmän tietokentät Exceliin ja tuoda uusia tai päivittää olemassa olevia Excelin avulla

 • Esimerkiksi jos on pudotusvalikoita laitekortilla, jotka sisältävät kymmeniä tai satoja arvoja, voidaan Excelillä helposti tehdä muutoksia

Asiakastoiminnon lisäykset

 • Asiakastoimintoon on lisätty mahdollisuus asiakkaiden laskutustietojen lisäämiseen

 • Asiakastiedot näytetään selkeästi tehtävien yhteydessä sekä mobiilisovelluksessa että selaimessa


Uusia näkymiä

 • Spoteille uusi näkymä "Laiteyhteyshenkilöt" jossa näkee listattuna kaikki laiteyhteyshenkilöt sekä näiden kytkennän laitteisiin. Mahdollisuus tehdä taulukossa suoraan lisäyksi ja muutoksia määrityksiin.

 • Tehtäville uusi taulukkonäkymä "Spotit ilman tehtäviä"

  • Näkymään saadaan listattua kaikki laitteet joille ei ole määritelty mitään tehtäviä / huolto-ohjelmaa

  • Näkymään voi ladata kaikki laitteet tai halutulla aika-asetuksella sen perusteella, milloin laitteella on viimeksi ollut tehtäviä

 

Parannuksia näkymiin

 • Tehtävien kalenterinäkymä, kaikki vastuulliset merkitty omilla väreillään jotta lukeminen on helpompaa

 • Tehtävien taulukkonäkymä, lisätty "tarkastuskommentti" sarake tietoihin, jotta voi luoda näkymän jossa näkyy tarkastuskommentti (esim. jos halutaan että tarkastusvaiheen tehtävät siirretään valmiiksi vasta sitten, kun tarkastuskommenttina on "OK" tai "Laskutettu" tms.)

 • Tehtävän näkymään lisätty

  • Linkki jonka kautta voi suoraan avata laitteen tiedot tarkasteluun

  • Linkki jonka kautta voi suoraan avata laitteen tiedot tarkasteluun

  • jonka kautta voi suoraan avata asiakkaan tiedot tarkasteluun

 • Tehtävää luotaessa ja kohdetta valitessa voi esikatsella valittavan kohteen (laite ja/tai kansio) tietoja

 • Kaikkia ikkunoita jotka aukeavat voi nyt vapaasti hiirellä rajata isommaksi tai pienemmäksi (ikkunan oikeasta alakulmasta)

Integraatioita

 • ProCountor & Netvisor integraatiot jossa siirretään Spotillasta asiakas, tuote- ja tehtävätiedot, eli automatisoidaan myyntilaskujen luominen em. järjestelmiin

  • Asiakas voi päättää luodaanko kaikista tehtävistä myyntilasku vai pelkästään niistä, joihin laskutustiedot on liitetty

  • Koko prosessi on automaattinen ja asiakas- tuote- ja myyntilaskut siirretään jatkuvasti Spotillasta em. järjestelmiin

 

Spotilla v. 2.9.5 - 13.6.2022 Päivitys

Spotilla päivitettiin 13.6.2022 uuteen versioon.


Spottien uusi oletusnäkymä

 • Kohteet, laitteet ja kalusto näkymään tehtiin uusi "kortti"-mallinen näkymä, joka korvaa taulukkonäkymän oletusnäkymänä

   

Taulukkonäkymien parannuksia

 • Taulukkonäkymiin (tehtävät, palvelupyynnöt, viestit) tehtiin oletussuodatin ajan mukaan, jotta taulukkonäkymät latautuvat nopeammin

 

Yläpalkin haun parannus

 • Yläpalkin hakua parannettiin toimimaan nopeammin ja tuottamaan parempia tuloksia haetuilla arvoilla


Mobiilisovellusten päivitys

 • Mobiilisovelluksissa tehtävät toiminnon muutokset, eli tehtävien liitetiedostot ja tehtävien prioriteetit

Laitteiden tilan automatisointi

 • Laitteiden vikatilan tai muun muutoksen automatisointi (esim. vikailmoitus -> spotti vikatilaan) on nyt mahdollista työnkulkutyön avulla

 

Spotilla v. 2.9 - 19.5.2022 Päivitys

 

Spotilla päivitettiin 19.5.2022 uuteen versioon.

Mobiilisovellukset päivitetään ja ne saavat osan uusista ominaisuuksista käyttöönsä seuraavien viikkojen aikana.


Tehtävät toiminnollisuuden muutoksia

 • Tehtäville voidaan määritellä prioriteetti

 • Tehtävään voidaan lisätä liitetiedostoja

 • Tehtävälle voidaan määritellä arvioitu kustannus

 • Uusi taulukkonäkymä tehtävissä joissa listataan jokainen tuntikirjaus tehtäville (tuntien raportointia varten)

   

Tehtävälomaketoiminnon muutoksia

 • Tehty lisää vaihtoehtoja PDF-raporttien tyylittelyyn ja parannettu ulkoasua

  • Mahdollisuus rivittää tiedot yhdelle riville (Otsikko - Vastaus)

  • Mahdollisuus tehdä raportista 1-sarakkeinen (Osiot allekkain, ei kahdella palstalla)

  • Mahdollisuus piilottaa kansio PDF-raportilta

  • Mahdollisuus piilottaa valmiiksi merkinnän aika PDF-raportilta

 • Mahdollisuus nimetä syntyvä PDF raportti itse

  • Voi perustua Spotin nimeen, Tehtävän nimeen tai Suorituspäivään + vapaa teksti

 

Tuote toiminnollisuuden muutoksia

 • Tuotteelle voidaan määritellä vapaasti 10 erilaista lisäominaisuuskenttää

  • Jokainen tuote saa käyttöönsä määritellyt tietokentät


Yleisiä muutoksia

 • Parannettu Spotin valinta/hakuruutua, kun valitaan esimerkiksi tehtävälle kohdetta

 • Lisätty filttereitä tehtävien KanBan näkymään

 • Parannettu dokumenttienhallinta-työkalun toimintaa

 • Kun Spotin tilaksi asetetaan "Poistettu" - järjestelmä kysyy halutaanko poistaa kaikki sen tehtävät

 • Poistettujen Spottien tehtävistä ei lähetetä enää herätteitä