Miten tehtävien herätteet toimivat?

Milloin saan tiedon tekemättömistä tai lähestyvistä tehtävistä?

Tehtävien sähköpostiherätteet määritellään pääkäyttäjän toimesta (Katso täältä miten). Kun tehtävien sähköpostiherätteet on määritelty, niitä voidaan käyttää kun uutta tehtävää luodaan tai olemassa olevaa tehtävää muokataan.

Tehtävälle voidaan liittää heräte, joka tarkoittaa sitä, että herättellä määritettyyn sähköpostiosoitteeseen (-osoitteisiin) lähtee automaattisesti etukäteen määritetty sähköposti etukäteen määritettynä ajankohtana. Pääkäyttäjä tekee nämä määritykset. Heräte peilaa aina tehtävän määräpäivään. 

Tehtävien push-notifikaatiot Android-mobiilisovellukseen tulevat automaattisesti kaikille kyseisen tehtävän vastuurooliin kuuluvalle käyttäjälle, ellei tämä ota toimintoa pois mobiliisovelluksen asetuksista. Push notifikaatio tulee mobiilisovellukseen tehtävälle silloin, jos tehtävä luodaan siten, että määräpäivään on alle 7 päivää.