Miten tehtävien herätteet toimivat?

Milloin saan tiedon tekemättömistä tai lähestyvistä tehtävistä?

Tehtävien sähköpostiherätteet määritellään pääkäyttäjän toimesta (Katso täältä miten). Kun tehtävien sähköpostiherätteet on määritelty, niitä voidaan käyttää kun uutta tehtävää luodaan tai olemassa olevaa tehtävää muokataan.

Tehtävien push-notifikaatiot Android-mobiilisovellukseen tulevat automaattisesti kaikille kyseisen tehtävän vastuurooliin kuuluvalle käyttäjälle, ellei tämä ota toimintoa pois mobiliisovelluksen asetuksista. Push notifikaatio tulee mobiilisovellukseen tehtävälle silloin, jos tehtävä luodaan siten, että määräpäivään on alle 7 päivää.