Tehtävälista ja tehtävän käsittely ja kuittaaminen

Ennakkohuollon ja muiden töiden työlista ja töiden kuittaaminen ja käsittely

Tehtävälista

Tehtävälistassa mobiilissa näkyy ne työt, mitkä on vastuutettu sellaiselle vastuuroolille, johon käyttäjätunnuksesi kuuluu. (eli jos käyttäjätunnuksesi kuuluu vaikkapa "Huolto" ja "Tuotanto" rooleihin,näet sekä tuotannolle että huollolle vastuutetut työt työjonossasi, jos taas käyttäjätunnuksesi on liitetty vain "Huolto" rooliin, näet huollon työt, mutta et tuotannon töitä.)

Jos etusivulla näkyy punainen pallukka tehtävät napissa, se tarkoittaa, että vastuuroolille, johon käyttäjä kuuluu, on vastuutettu tehtävä, jonka määräpäivä on käsillä. 

etusivu1

Mikäli tehtävälistassa ei näy jotain työtä, minkä koet, että pitäisi näkyä sinulla, käänny organisaatiosi Spotilla pääkäyttäjän puoleen. Käyttäjätunnustasi ei kenties ole liitetty kaikkiin tarpeellisiin rooleihin (käyttäjäryhmiin/työjonoihin)

Kun painetaan "Tehtävät" nappia, päästään tehtävälistaukseen.

tehtävälista
Tehtävän vasemmassa yläkulmassa näkyy kuinka monta päivää on määräpäivään/määräpäivästä (- merkkiset).
Punainen pallo indikoi sitä, että tehtävän määräpäivä on jo mennyt ja tehtävä on myöhässä.
Sininen pallo indikoi sitä, että määräpäivä on käsillä ja vihreän pallon omaavien tehtävien määräpäivä on vasta tulossa.
VIhreä pallo indikoi sitä, että tehtävän määräpäivä on vasta tulossa.

Tehtävälistauksessa nähdään myös kunkin tehtävän vastuurooli, mihin spottiin tehtävä liittyy sekä tehtävän määräpäivä. Tehtävällä näkyy myös sen käyttäjän tiedot, joka on tehtävää viimeksi muokannut (esimerkiksi kirjannut kommentin tehtävälle) ja tehtävällä näkyy myös, montako kommenttia ko tehtävälle on kirjattu. 

tehtävän kommentti tehtävälistauksessa

Tehtävien kalenterinäkymä

Voit tarkastella tehtäviä myös kalenterinäkymässä. Klikkaa oikeasta yläkulmasta "Kalenteri".

tehtävien kalenterinäkymä nappi

Näin nähdään työt kalenterissa. Klikkaa sitä päivää, jonka tehtäviä haluat tarkastella ja kyseisen päivän tehtävät listautuvat kalenterin alle.

tehtävien kalenterinäkymä

Tehtävien suodattaminen vastuuroolin mukaan

tehtävien suodatus

Valitse työjonot, joita haluat tarkastella ja paina "Tallenna".

tehtävien suodattaminen rooleilla-2

Kun poistut tehtävälistauksesta tai päivität sen, myös suodatus lakkaa. Mikäli haluat suodattaa uudestaan saman työjonon, mene uudestaan "Suodata" ja paina "Tallenna", jolloin Spotilla ottaa taas suodatuksen "käyttöön".

Huomaa, että voit suodattaa tehtävälistausta myös kansion, spotin, tehtävän tilan (status) mukaan tai tehtävän prioriteetin mukaan.

Tehtävän käsittely ja kuittaaminen

Klikkaamalla tehtävää päästään näkymään, jossa voidaan kuitata tehtävä valmiiksi tai täyttää tehtävälomake.

Klikkaamalla pientä sinistä kolmiota määräpäivän oikealla puolella saadaan näkyviin tehtävän tarkemmat tiedot.

tehtävä 2

Jos tehtävän kuvaus kohdassa on vaaleansininen pallo, jossa nuoli, saadaan sitä nappia painamalla näkyviin tarkempi kuvaus/ohjeistus työn suorittamisesta.

Tehtävä saattaa liittyä johonkin palvelupyyntöön tai työmääräimeen (täältä lisää työmääräimistä). Jos näin on, näkyy se "Tiedot"-kohdan nuolen takaa. Sieltä nähdään myös kuka tehtävän on luonut Spotillaan ja milloin se on luotu.

Tehtävälle saattaa olla liitettynä jokin liitetiedosto, esimerkiksi kuvallinen ohjeistus työn suorittamisen tueksi. Se näkyy "Liitetiedostot" kohdassa.

Kun haluat ottaa tehtävän itsellesi työn alle, paina "Aloita työt". Näin muut käyttäjät näkevät, että tehtävä on sinulla työn alla. Napin painaminen aloittaa samalla tuntikirjauksen ko tehtävälle.

Mikäli tehtävään on liitetty lomake, näkyy "Täytä lomake" nappi punaisena. Tehtävälomake on täytettävä ennenkuin tehtävän voi kuitata valmiiksi. HUOM! Jokainen osio on kuitattava valmiiksi. Kun tehtävälomake on täytetty valmiiksi, "Valmis"-nappi muuttuu vihreäksi ja voit kuitata tehtävän valmiiksi.

Työtuntien kirjaaminen tehtävälle on lopetettava ensin ja sitten vasta voi kuitata tehtävän valmiiksi. Eli jos "Valmis" nappi on harmaana, on työtuntien kirjaus vielä päällä (tai tehtävälomakkeen kaikkia osioita ei ole merkattu valmiiksi).

Jos organisaationne vaatii, että tehtävälle on kirjoitettava suorituskommentti, lisää kommentti tehtävälle painamalla + nappia "Kommentit"-napin alla ja kirjoita (tai sanele) kommentti ja "Tallenna". "Kommentit"-nappia painamalla nähdään kaikki kyseiselle tehtävälle kirjatut kommentit.

Huomaa, että tehtävälomakkeen osiot tallentuvat vain osioittain eli vasta kun painat osion valmiiksi, päivittyy tieto hallintaportaaliin JA tallentuu lomakkeelle. 


"Tuotteet"-napin takaa nähdään, jos tehtävälle on esimerkiksi työnjohdon toimesta liitetty varaosia. Voit muokata niiden saldoa ja/tai lisätä lisää varaosia käytettäväksi tällä tehtävällä. (Mikäli teillä on tuotteet ja varasto moduuli käytössä)

Mikäli tuotteelle on määritetty myyntihinta, kirjautuu tuotteen hinnan verran kustannuksia tehtävän kohteena olevalle spotille, kun tehtävä kuitataan valmiiksi.

Jos halutaan seurata tuotteiden saldoja Spotillassa, niin tuotteen käyttäminen (kun se määritellään otettavaksi joltain tietyltä varastopaikalta ja varastosta) vähentää tuotteen saldoa Spotilla varastossa. Täältä lisää siitä, kuinka tuote käytetään tehtävällä.

Työtunnit napin takaa nähdään, jos joku on jo suorittanut tehtävää ja kirjannut tehtävälle työaikaa. Käyttäjä myös itse kirjata tehtävälle, kuinka kauan aikaa käyttäjä on tehnyt töitä kyseisellä tehtävällä. 

Tehtävälle voidaan kirjata myös kuluja (esim päivärahoja, km-korvauksia tms.), jotka kirjautuvat tehtävän kohteena olevan spotin kustannuksiin.