Teknisen pääkäyttäjän toiminnot

Tekniselle pääkäyttäjälle (admin) suunnatut ohjeet Spotillan käyttöönoton aloittamiseksi. Rakenteisiin, asetuksiin ja määrityksiin liittyviä ohjeita.

Näkymien tallentaminen muille käyttäjille