Tekoälytoiminto Spotillassa

Miten Spotillan tekoäly "HuoltoJaska" toimii?

 

Tekoälytoiminto on kokeellinen ("beta-testing") toiminto, jonka ensimmäinen testiversio julkaistaan asiakkaille 7/23. Tekoälytoimintoa kehitetään jatkuvasti. Mihinkään tekoälyn antamaan vastaukseen tai tietoon ei koskaan pidä suhtautua totuutena tai tietona, jota voisi ilman rajauksia soveltaa tuotantoon. 


Kuka voi käyttää tekoälytoimintoa?
Tekoälytoiminto on käytössä joko

  • Vain pääkäyttäjätileillä
  • Myös selainkäyttäjätileillä ("managerikäyttäjä")

Pääkäyttäjä tekee tämän päätöksen hyväksyessään tekoälyä koskevat ehdot ja hyväksyessään sen käyttämisen palvelussa. 


Maksaako tekoälytoiminto jotain?
Tekoälytoiminto on rajoitetusti ilmaiseksi käytettävissä kaikilla asiakkailla. Tekoälytoiminto sisältää tietyn määrän krediittejä per kuukausi, jonka jälkeen tekoälyä ei voi käyttää. Mikäli asiakas haluaa tekoälyn käyttöön rajattomasti, hän voi lisätä sen palveluunsa olemalla yhteydessä myyntiin tai helpdesk@spotilla.com. 

Pääkäyttäjä näkee palvelun asetuksista (lisenssit kohta) kulloisenkin tilanteen käytettävissä olevien kredittien osalta. 

Jos asiakas maksaa palvelusta, hän voi käyttää sitä rajattomasti (ei kreditti-rajoja). 


Mitä tekoälyllä voi tehdä?
HuoltoJaska tekoälyn toiminnot kehittyvät jatkuvasti ja niitä lisätään sitä mukaa, kun uusia toimintoja saadaan kehitettyä. 

Avaamalla tekoälyn käyttöikkunan, näet mitä toimintoja se tarjoaa.

Esimerkki tekoälyn toiminnoista:

Kun käyttäjä valitsee jonkun toiminnon, häntä pyydetään tapauskohtaisesti tuottamaan tekoälylle lisätietoja. Tämän jälkeen tekoäly antaa käyttäjälle vastauksen. 

Tekoäly sisältää pääsääntöisesti kahdentyyppisiä toimintoja:

  • Tekoäly tuottaa vastauksena  käyttäjän pyytämän asian tekstisisältönä TAI
  • Tekoäly luo Spotillaan uusia asioita käyttäjän pyynnön mukaisesti


Esimerkki 1 - Tekstisisältö käyttäjälle

  • Käyttäjä pyytää tekoälyä analysoimaan laitteelle kirjattuja vikailmoituksia (palvelupyyntö)
  • Tekoäly tekee yhteenvedon vioista ja ehdottaa korjaavia toimenpiteitä vikojen välttämiseksi

Esimerkki 2 - Luodaan asioita Spotillaan

  • Käyttäjä pyytää tekoälyä luomaan huoltopohjia (tehtäväpohja, eli ennakoivan kunnossapidon huoltoja)
  • Tekoäly luo pyydetylle laiteryhmälle huolto-ohjelman (päivähuolto, viikkohuolto, kuukausihuolto)
  • Käyttäjä voi katselmoida huollon ja mikäli käyttäjä hyväksyy sisällön, tekoäly luo suoraan järjestelmään nämä tehtäväpohjat (jonka jälkeen niitä voi käyttää laitteilla)

Esimerkki 3 - Analysoi tallennettua dataa esim mittarilukemia

  • Tekoäly voi analysoida dataa ja kertoa esim poikkeamista. Tekoälylle annetaan tiedot laitteelle tehdyistä tehtävistä, palvelupyynnöistä tai viesteistä, ja se kertoo analyysin näistä tiedoista, kuten esimerkiksi onko tehtävät suoritettu ajallaan, tasaisesti ja huomioivatko ne riittävästi laitteen ylläpidon.