Tiedotteet

Mitä ovat tiedotteet ja miten ne toimivat

Spotillassa on kahdenlaisia tiedotteita

  • Yleinen tiedote
  • Laitetiedote

Yleinen tiedote
Yleinen tiedote on viesti, joka voidaan ajoittaa lähetettäväksi haluttuna hetkenä kaikille halutuille mobiilikäyttäjille. Tiedotteelle voidaan niin ikään asettaa voimassaoloaika, eli kuinka pitkään se näytetään mobiilisovelluksessa. Tiedotteen osalta pystytään reaaliaikaisesti näkemään, ketkä käyttäjät ovat kuitanneet tiedotteen luetuksi ja ketkä eivät ole sitä vielä lukeneet.  

Oikeus tiedotteiden lähettämiseen määritellään käyttäjärooleilla. Pääkäyttäjä antaa haluamilleen rooleille oikeuden luoda tiedotteita - jonka jälkeen rooliin kuuluvat käyttäjät voivat lähettää tiedotteita. 

Yleisellä tiedotteella on otsikko sekä sisältöteksti, jotka näytetään mobiilikäyttäjälle. Ilmoituspäivä tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin push-notifikaatio tiedotteesta lähetetään käyttäjälle ja jolloin se ilmestyy näkyviin mobiilisovellukseen. 

 

Laitetiedote
Laitteen tiedote on laitteelle jätetty heräte, jonka tarkoituksena on informoida laitteen operoijaa/käyttäjää siitä, että laitteeseen liittyy jotakin erityistä huomiota. Esimerkiksi: laittelle voidaan jättää tiedote siitä, että kun laite seuraavan kerran huolletaan, huollon yhteydessä tulee vaihtaa jokin osa. Kun tämä tiedote on olemassa laitteella, ja käyttäjä on luomassa uutta tehtävää laitteelle, hän näkee, että laitteelle on olemassa voimassa olevia tiedotteita. 

Laitetiedote liittyy aina johonkin laitteeseen (Spottiin). Laitetiedotteella voidaan määritellä, minkä aikaa laitetiedote on aktiivinen - eli minkä aikaa se näytetään. 

Kuvassa näkyy, että luotaessa uutta tehtävää laittelle, näytetään että laitteella on aktiivisia tiedotteita, jotka käyttäjän on syytä tarkastaa uutta tehtävää määrittäessä. 

Lukukuittaukset

Hallintaportaalista voi nähdä, ketkä käyttäjät ovat lukeneet tiedotteen ja ketkä eivät. 

  1. Mene tiedotteet
  2. Klikkaa tiedote, jonka lukutapahtumia haluat tarkastella, auki 
  3. Paina lukukuittaukset nappia
    tiedotteet lukukuittaukset
  4. Oma välilehti käyttäjille, jotka ovat lukeneet tiedotteen ja käyttäjille, jotka eivät ole lukeneet tiedotteen
    lukukuittaukset