Tuotteet mobiilisovelluksessa

Tuotteen tiedot, tuotteen hakeminen, käyttäminen ja varastopaikan tarkistaminen

Mobiilisovelluksessa voit tarkastaa:

 • tuotteen sijainnin (varastopaikan) varastossa
 • varastosaldot eli mistä varastoista tai projekteilta tuotetta löytyy ja kuinka paljon
 • tuotteen perustiedot eli tuotteen yksityiskohtaiset tiedot (valmistaja, toimittaja, tuotetunnus , pituus, leveys yms.)
 • minkä spotin varaosana toimii
 • tuotteen tiedostot
 • liittää tuotteen tehtävälle 
 • käyttää tuotteita tehtävällä
 • ja tietenkin kaikki toiminnot: inventoida (täsmätä saldot), ostaa tuotetta varastoon (lisää saldoja), myydä varastosta (vähentää saldoja), siirtää projektille, siirtää varastoon -sikäli kun tuotetta löytyy jostain varastopaikalta saldoilta

  Kaikki em. asiat löytyvät, kun menet "Työt" sivulle ja painat "Tuotteet". 
  Tuotteen perustiedot saat näkyviin, kun klikkaat yhtä tuotetta tuotelistauksesta. Voit myös hakea yhtä yksittäistä tuotetta suurennuslasin avulla. Kirjoita tuotteen nimi tai osa siitä. Tuotelistauksesta voit tarkistaa myös saldot eri varastoissa ja varastopaikoissa.

Tuotteen hakeminen

 1. Mene "Työt" -> "Tuotteet"
 2. Etsi tuote joko tuotelistauksesta tai hae suurennuslasin takaa (oikea yläkulma) tuotteen nimellä tai sen osalla

Tuotteen lisääminen tehtävälle ja käyttäminen

 1. Hae tuote, mene tuotekortille
 2. Paina "Lisää"-nappia 
 3. Täytä Mistä varastosta ja ja miltä varastopaikalta tuote lisätään tehtävälle ja valitse tehtävä, jolle tuote lisätään. Tuotteiden määrä tulee automaattisesti. Voit muuttaa käytettävää määrää itse tehtävältä.

Tuotteen toiminnot mobiilissa

Kaikki seuraavat toiminnot löytyvät tuotekortin alareunasta.

Inventointi

Inventaariossa varaston tuotesaldoa muutetaan isommaksi tai pienemmäksi eli täsmäytetään varaston tuotesaldot, niin että järjestelmässä on yhtä monta tuotetta kuin on hyllyssä. Tapahtumille voidaan kirjata kuvaus, eli selitys siitä, miksi tuotteen saldoa inventoidaan. 

Osta tuote (osto varastoon)

Varastoon ostaminen tehdään "Osta tuote"-napilla. Ostossa määritellään tuote, ostettavan tuotteen määrä ja määritellään se varasto ja varastopaikka, johon tuote ostetaan.  Kun tuote on ostettu varastoon, näkyy kyseisen varaston kohdalla kasvanut saldo.  

Myy tuote (myynti varastosta)

Varastosta myynti voidaan tehdä joko "Myy tuote" toimintopainikkeen kautta,jolloin myydään yhdestä varastosta. Varaston saldo vähenee, kun sieltä myydään tuotteita.  Myynnissä määritetään mistä varastosta, miltä varastopaikalta ja myytävä määrä sekä asiakkaan nimi. Myyntitapahtumaan voidaan määrittää myös muita tietoja, kuten asiakanumero, viite, alennus% (vaikuttaa kustannuksiin) ja kirjata toimenpiteelle selite.

Siirrä-toiminnot

Siirrä projektille (eli siirto varauskohteelle)

Varauskohteelle, eli tyypillisesti työmaalle tai projektille voidaan siirtää varastosta tuotteita ("Varaus"). Kun tuotteet siirretään varauskohteelle, saldo varastossa pienenee ja saldo varauskohteella nousee.

Mikäli tuotteille on määritelty kustannus varauksille ("Varauksen päivähinta"), alkaa varauskohteelle kertyä kustannusta sinne siirretystä tuotteesta. Kustannuksien kertyminen alkaa siitä päivästä, jolle siirto on merkitty.

Nämä kustannukset näytetään päävalikon "Varaukset" näkymän "Tuotelaskutus" näkymissä. 

Siirrä varastoon

Kun tuotesiirtoja (Varauksia) halutaan siirtää takaisin varastoon, käytetään "Siirrä varastoon" toimintopainiketta. Tällöin valitaan se varauskohde, jolla olevia tuotteita käsitellään, jonka jälkeen voidaan siirtää yksi tai useampi tuote osittain tai kokonaan takaisin varastoon. 

Kun tuotteita palautetaan varastoon, loppuu kustannuksien kertyminen.

Tuotteita voidaan siirtää varastojen välillä. Yhdellä kertaa voi siirtää yhdestä varastosta yhtä tuotetta useisiin kohdevarastoihin. Saldot muuttuvat tehtyjen siirtojen mukaisesti.