Tuotteiden varaukset projekteilla

Mitä tarkoittaa tuotteiden lukumäärä projektissa?

Spotillassa varaston tuotteita voidaan siirtää tilapäisesti projekteille, eli varauskohteille.

tuotesaldot

Tuotteen osalta näytetään silloin tietoa siitä, että osa tuotteista on varastossa ja osa projekteilla. 


Kun tuote siirretään varauskohteelle eli projektille, voidaan tästä varauksesta kerätä sisäistä laskutustietoa varten vuokraa. Toimintoa käytetään tyypillisesti yrityksen sisäiseen projektien kustannuslaskentaan.

Tuotteiden siirtämistä projekteille käsitellään tässä artikkelissa.


Raportoinnin kannalta tuotteiden lukumääriä voidaan tarkastella

  • Kokonaisuutena sen suhteen, paljonko tuotteita on varastossa ja/tai projekteilla menemällä "Tuotteet -> Tuotesaldo" näkymään. Tässä listauksessa esitetään yhteenvetona tuotteiden lukumäärä. 
  • Haluttaessa nähdä tuotteiden projektilla olevia määriä ja näiden varauskustannuksia (eli sisäistä laskutusaineistoa) valitaan "Varaukset -> Tuotelaskutus" näkymä.