Mitä on työajanseuranta

Työajanseurannan ja suoritettujen töiden työtuntien erottelu

Työajanseurannalla tarkoitetaan Spotilla-palvelussa yleensä ns. lakisääteisen työajan seuraamista, eli sitä, mille aikavälille henkilölle on kertynyt työaikaa, joka liittyy työehtosopimuksessa ja työaikalaissa tarkoitettuun työaikaan.

Tämä on eri asia kuin se, montako minuuttia tai tuntia on käytettä jonkun tietyn työtehtävän suorittamiseen. Tätä tietoa kutsutaan Spotillassa tehtävien-tuntikirjaukseksi. 

Työajanseuranta-ominaisuuden avulla asiakas voi Spotillassa

  • luoda automaattisia työaikasääntöjä, joiden mukaan työaikaa kertyy työntekijöille
  • työntekijät voivat tehdä työaikaan liittyvät kirjaukset (työaika, sairas, lounas) mobiilisovelluksella
  • suunnitella lomat ja kirjata ne järjestelmään
  • esimiehet voivat korjata/tarkastaa/muuttaa kirjauksia
  • kaikista tiedoista syntyy kattavat graafiset raportit sekä järjestelmästä ulosajettavat Excel-raportit, jotka voidaan siirtää palkanmaksuun