Mitä ovat Työmääräimet Spotillassa?

Miten työmääräimet toimivat?

 

Työmääräimien käyttäminen Spotillassa ei ole välttämätöntä. Työmääräin ominaisuus soveltuu niille käyttäjille, jotka haluavat saada parempaa ja tarkempaa raportointia tehtyjen tehtävien osalta asiakkaittain. 


Työmääräin on asiakkaalle perustettu tehtäviä kokoava asia. Työmääräin yksinään ei ole "suoritettava työ",  vaan työmääräimelle liitetään/luodaan kaikki ne tehtävät, jotka sille kuuluvat.

Tyypillisesti työmääräin on esimerkiksi:

  • Tietyn tyyppiset työt kokoava asia, kuten "sopimushuollot", "vuosihuollot", "projektityöt"
  • Jonkun tietyn projektin tai isomman työn tehtävät kokoava asia, kuten "Siltaprojektin työt" tai "Tehtaan seisokkityöt"

Yhdelle asiakkaalle voidaan perustaa rajaton määrä työmääräimiä ja työmääräimet voivat olla toistaiseksi voimassa olevia tai jatkuvasti käytössä.

Aina kun uusi tehtävä luodaan, se voidaan selainkäyttöliittymässä managerin toimesta liittää työmääräimelle.

tehtävän liittäminen työmääräimelle

Mobiilikäyttäjä voi myös valikon kautta mennä työmääräimelle ja luoda sen kautta uuden tehtävän. Katso tarkemmin täältä.

Aina kun tehtävä on liitetty työmääräimeen, voidaan kaikki ne työt raportoida työmääräimen kautta. Tällä tavalla tietyntyyppiset työt saadaan asiakkaittain helposti raportoitua. Tämä edellyttää, että asiakas ja työmääräin on linkitetty keskenään. (Ja asiakas linkitetty johonkin/joihinkin kansioihin)

asiakkaan liittäminen työmääräimeen