Työnkulkuominaisuus

Mitä ovat työnkulut ja mihin niitä käytetään? Miten työnkulkumoottori toimii?

Työnkulkuominaisuus on erikseen käytteenotettava moduli, joka ei kuulu kaikkiin Spotilla palvelun tilauksiin. Jos haluat ominaisuuden käyttöön, ole yhteydessä helpdesk@seclion.fi 

Työnkulut ovat Spotillan kanssa työskentelyä helpottavia automaatioita, joita voidaan hyödyntää silloin, kun pystytään etukäteen määrittämään prosessin kulku. 

Työnkulkuominaisuutta päivitetään jatkuvasti. Työnkulkuominaisuuden ominaisuudet ja mahdollisuudet päivittyvät tasaisesti Spotillan päivitysten kanssa. Jos jotain asiaa ei vielä voi tehdä työnkuluilla, mitä haluaisit niillä tehdä, voit jättää asiasta kehitysehdotuksen spotilla.convas.io sivustolla. 

Mihin työnkulkuja käytetään?

  • Kun tiedät, että aina kun jokin tietty tapahtuma tapahtuu Spotillassa, haluat että sen seurauksena tapahtuu yksi tai useampi määrittelemäsi muu asia ("Tapahtumaan perustuva työnkulku")
  • Kun tiedät, että aina kun jonkun Spotillan sisältämän kohteen (Laite, Tehtävä, Palvelupyyntö, Viesti, Lukutapahtuma) ominaisuus on jotakin (esimerkiksi tehtävän tietyn kentän arvo tai palvelupyynnön tietyn kentän arvo) ja haluat, että tapahtuu yksi tai useampi määrittelemäsi asia

workflow1

Miksi työnkulkuja kannattaa käyttää?

Työnkulkujen avulla voidaan tehostaa ja automatisoida prosesseja. Voidaan säästää merkittävästi jonkun aikaa manuaalisesta tallennustyöstä esimerkiksi uusien tehtävien luomisesta, jos pystytään ennalta määrittämään "mitä pitäisi tapahtua, kun jotain tapahtuu".


Esimerkki 1

Kun laitteelle suoritetaan huolto tai tarkastus ja johonkin sen tietokenttään kirjoitetaan tieto "Vaatii uuden varaosan" tai "Tulee suorittaa erillinen huolto", voidaan tätä tietoa käyttää laukaisijana tapahtumalle, jonka avulla Spotilla luo automaattisesti kyseiselle laitteelle uuden tehtävän tai palvelupyynnön, johon tuodaan tiedot alkuperäiseltä tehtävältä.

Esimerkki 2

Kun laitteelle avataan tietyntyyppinen palvelupyyntö ja laitteen tiedoissa on vastuuhenkilö (laitekortin kentän arvona), voidaan järjestelmä määrittää lähettämään viesti ko henkilölle.

Työnkulku:
- "Jos palvelupyyntölaji on A JA sen lisätietokentässä B" on arvo "Matti", niin:
--> Lähetä silloin sähköposti osoitteeseen X (esim "matti@esimerkki.fi")

Esimerkki 3

..coming soon..