Uusi tehtävä näkymä

Tehtävän määritykset

 

Voit luoda yksittäisiä tehtäviä joko yhdelle tai useammalle spotille kerrallaan (yllä), mutta suosittelemme tehtäväpohjien käyttöä (alla). 

 

 

Tehtäväpohja Liittää tehtävälle tehtäväpohjan
(vapaaehtoinen, mutta suositellaan käytettäväksi)
Tehtävälomake Liittää tehtävälle tehtävälomakkeen (vapaaehtoinen)
Tehtävän nimi Tehtävän nimi, joka näkyy työjonossa "etusivulla". Tehtäväpohjaa käytettäessä, tulee tehtävän nimi automaattisesti tehtäväpohjalta
Tehtävän kuvaus Tehtävän kuvaus kenttään kirjoitettu tarkempi kuvaus tehtävän sisällöstä/ohjeistus tehtävän suorittajalle (vapaaehtoinen). Tehtäväpohjaa käytettäessä, tulee automaattisesti tehtäväpohjalta.
Tehtävän kohteet Määrittää tehtävän kohteena oleva(t) spotin/spotit: mille spot(e)ille tehtävä pitää suorittaa?
Vastuutaho Tehtävän vastuutaho: kenen/minkä roolin pitää suorittaa tehtävä?
Määräpäivä Tehtävän määräpäivä: mihin mennessä tehtävä pitäisi olla tehtynä?
Resursointi Määrittää työajan alkamisen ja loppumisen resursointia varten (vapaaehtoinen)
Suunniteltu kesto Määrittää tehtävän suorittamiselle suunnitellun keston
Herätteet Määrittää tehtävälle liitettävän mahdollisen herätteen (vapaaehtoinen)
Yhdistä palvelupyyntöön Voit liittää tehtävän palvelupyynnölle
Työmääräin Voit liittää tehtävän työmääräimelle, joka kokoaa tehtävät raportointia varten
Vaadi työtuntien kirjaus Pakottaa käyttäjän kirjaamaan tunnit tehtävää kuitatessaan
Tehtävä on tarkastettava ennen valmistumista Luo tehtävälle tilan "Tarkastuksessa". Tarkoittaa, että työnjohto voi vielä tarkastaa tehtävän/tehtävälomakkeelle syötetyt tiedot ja muokata niitä halutessaan, ennen kuin tehtävä todella kuittaantuu valmiiksi
Toistuvuusjakso Määrittää ajanjakson, kuinka usein tehtävä toistuu.
Esimerkiksi "2" (toistuvuusväli: kuukautta) = joka toinen kuukausi
Toistuvuusväli Määrittää aikavälin, kuinka usein tehtävä toistuu.
Esimerkiksi  1 "vuotta", toistuu vuosittain eli 1 vuoden välein
Toistuvuuden päättyminen Määrittää tehtävän toistuvuuden päättymisen eli minkä päivän jälkeen uutta tehtävää ei enää luoda, kun edellinen kuitataan
Toistumistapa "Pitää alkuperäisen aikataulun" Määrittää seuraavan tehtävän määräpäivän perustuen tehtävän alkuperäiseen määräpäivään
(esim. alkuperäinen määräpäivä 31.8.2020 --> seuraava määräpäivä 31.8.2021)
Toistumistapa "Mukautuu suoritukseen" Määrittää seuraavan tehtävän määräpäivän perustuen kuitattavan tehtävän todelliseen kuittauspäivään
(esim. alkuperäinen määräpäivä 31.8.2020 --> kuitattu 15.8.2020 --> seuraava määräpäivä 15.8.2021)