Uuden tehtävän luominen ja liittäminen työmääräimelle mobiilisovelluksessa

Näin luot uuden työn mobiilisovellukseen. Näin luot tehtävän työmääräimelle.

Tehtävä voidaan luoda mobiilisovelluksessa joko:

  1. Spotilta (laitekortilta): + Lisää -> Lisää tehtävä (tämä on suositeltava tapa) TAI
  2. "Koti"-sivulta (etusivu) "+ Lisää" -> Lisää tehtävä TAI
  3. "Tehtävät" -> "+ Lisää"

uusi tehtävä

Pakollisia tietoja tehtävää perustettaessa on tehtävän nimi, mihin spottiin tehtävä kohdistuu, vastuurooli sekä määräaika. Oletutuksena määräpäivä on kuluva päivä ja vastuurooli käyttäjän oma käyttäjätunnus, mutta on vaihdettavissa mihin tahansa mobiilirooliin, johon ko. käyttäjä kuuluu.

Voit (ja on suositeltavaa) käyttää tehtäväpohjaa uuden tehtävän luomisessa. Mikäli tarvittavaa pohjaa ei ole käytettävissä, voit silti halutessassi liittää tehtävään tehtävälomakkeen

Mikäli käytät tehtäväpohjaa tehtävän luomisessa, sinun ei tarvitse kirjoittaa tehtävän nimeä eikä tehtävän mahdollista kuvausta, vaan ne tulee automaattisesti tehtäväpohjalta.

Paina lopuksi "Luo tehtävä".

Tehtävän liittäminen työmääräimelle mobiilissa

Jos halutaan liittää tehtävä työmääräimelle mobiilissa, on tehtävä luotava työmääräimen kautta.

  1. Työt --> Työmääräimet
  2. Valitse työmääräin, johon luotava tehtävä kuuluu
  3. "+ Luo tehtävä"
  4. Loput kuten yllä