Uusi tehtävälomake näkymä

Tehtävälomakkeen määritykset

 

Katso täältä miten tehtävälomakkeet toimivat ja mihin niitä yleensä käytetään sekä video tehtävälomakkeen luomisesta 

tehtävälomake aistinvarainen arviointi

Nimi Tehtävälomakkeen nimi
Kuvaus Tarkenne, millaisissa tehtävissä tehtävälomaketta käytetään
Tila Määrittää lomakkeen tilan. Kun tila = ei käytössä, voi tehtävälomaketta vielä muokata. Kun haluat ottaa tehtävälomakkeen käyttöön tehtävälle tai tehtäväpohjalle, tilan täytyy olla "käytössä". Kun tehtävälomaketta ei enää saa käyttää, laita tehtävälomakkeen tila "Poistettu" tilaan
Osiot Tehtävälomake tallentuu osioittain.
Eli pitkä lomake, joka täytetään osissa, kannattaa rakentaa osioista.
Otsikko Osion otsikkoon on hyvä kirjoittaa ohjeistus osion kenttiä varten tai otsikoida tehtävän sisällä olevia tehtäväkokonaisuuksia
Kentät Tehtävälomakkeen kysymykset tai tarkastuslistan kohdat. Voidaan määrittää pakolliseksi eli että lomakkeen täyttäjän on otettava kantaa ko. kohtaan. 
Liite käytössä Määrittää voidaanko lomakkeelle liittää liitetiedosto, esimerkiksi valokuva.
Täytä useasti Lisää lomakkeen osion samalle tehtävälle useaan kertaan.