Varaosan käyttäminen työllä mobiilissa

Tuotteen käyttäminen tehtävällä ja kulujen raportointi asiakkaalle

Helpoiten varaosat käytetään tehtävällä niin, että työnjohto tehtävän luodessaan määrittää tehtävälle työllä käytettävät varaosat.

Tuote on mahdollista "käyttää" eli kuluttaa (eli kirjata kuluihin/poistaa varastosaldoilta) suorittaessa tehtävää.

Tehtävän kuittaamisen yhteydessä käytetyt tuotteet kirjautuvat spotin kustannuksiin (edellyttäen, että tuotteelle on määritelty myyntihinta) JA/TAI tehdään korjauksia niihin tuotemääriin, jotka etukäteen on määritelty tehtävälle (edellyttäen, että merkitään, miltä varastopaikalta tuote otettiin).

Huoltotoiminnassa työstä, josta halutaan tuottaa erillinen raportti huoltoliikkeen omalle asiakkaalle, voidaan raportille tuoda tehtävälle kirjatut työtunnit, käytetyt varaosat ja tietenkin suorituskommentit eli huoltomiehen kirjaamat asiat tehtävälle sekä tehtävälomakkeen data.
Raportti voi olla tehtävälomakkeesta muodostettava erillinen pdf-raportti tai kustannukset-sivulta voidaan tuoda exceliin raportti.

Helpoiten varaosat käytetään tehtävällä niin, että työnjohto tehtävän luodessaan määrittää tehtävälle työllä käytettävät varaosat. Katso täältä työnjohdon ohje

Käyttäjä (esim huoltomies) voi mobiilisovelluksessa vielä lisätä varaosia ja muuttaa varaosien määriä. Jos Spotillassa halutaan tehdä myös saldoseurantaa, on tehtävää kuitattaessa kirjattava, mistä varastopaikasta käytettävä varaosa otetaan.

lisää tuote

varaosat-4