Miten varaston toiminnot toimivat?

Mitä toimintoja varastossa suoritetaan ja miten ne toimivat

varastosaldot

Osto varastoon

Varastoon ostaminen tehdään Varastot-sivulta "Varastosaldot"-välilehdellä "Osta varastoon" toimintopainikkeella.

Ostossa määritellään tuote, ostettavan tuotteen määrä, mahdollinen ostohinnan alennus -% ja määritellään se varasto ja varastopaikka, johon tuote ostetaan.  Kun tuote on ostettu varastoon, näkyy varastosaldot sivulla kyseisen varaston kohdalla kasvanut saldo. Varastotapahtumat välilehdeltä näkee tapahtuman tiedot. 

Myynti varastosta

Varastosta myynti voidaan tehdä joko "Myy varastosta" toimintopainikkeen kautta tai varastosaldon rivillä näkyvästä "Toiminnot" painikkeesta, jolloin myydään yhdestä varastosta. Yhdellä kertaa myydän yhtä tuotetta, mutta tuotteen voi myydä useista varastoista kerrallaan. Varaston saldo vähenee, kun sieltä myydään tuotteita.  Varastotapahtumat välilehdeltä näkee tapahtuman tiedot. 

Inventaario

Inventaariossa varaston tuotesaldoa muutetaan isommaksi tai pienemmäksi. Yhdellä kertaa voi muuttaa yhden varaston, mutta useiden tuotteiden saldoja. Tapahtumille voidaan kirjata kuvaus, eli selitys siitä, miksi tuotteen saldoa inventoidaan. 

Siirrä-toiminnot

Siirrä varastojen välillä

Tuotteita voidaan siirtää varastojen välillä. Yhdellä kertaa voi siirtää yhdestä varastosta yhtä tuotetta useisiin kohdevarastoihin. Saldot muuttuvat tehtyjen siirtojen mukaisesti. 

Siirrä varauskohteeseen

Varauskohteelle, eli tyypillisesti työmaalle tai projektille voidaan siirtää varastosta tuotteita ("Varaus"). Kun tuotteet siirretään varauskohteelle, saldo varastossa pienenee ja saldo varauskohteella nousee.

Mikäli tuotteille on määritelty kustannus varauksille ("Varauksen päivähinta"), alkaa varauskohteelle kertyä kustannusta sinne siirretystä tuotteesta. Kustannuksien kertyminen alkaa siitä päivästä, jolle siirto on merkitty.

Nämä kustannukset näytetään päävalikon "Varaukset" näkymän "Tuotelaskutus" näkymissä. 


Varastoon siirto

Kun tuotesiirtoja (Varauksia) halutaan siirtää takaisin varastoon, käytetään varastoon siirto- toimintoa. Ensin haetaan se varauskohde, jolla olevia tuotteita käsitellään. Tämän jälkeen voidaan siirtää yksi tai useampi tuote osittain tai kokonaan takaisin varastoon. Merkkaa varasto ja varastopaikka, johon tuote siirretään.
varastoon siirto

Kun tuotteita palautetaan varastoon, loppuu kustannuksien kertyminen.

Jos varauskohteella on esimerkiksi 50kpl tuotetta ja niistä palutetaan 25kpl tapahtuu seuraavaa:

- Laskutus 50:llä tuotteella loppuu siihen päivään, jolle palautus merkittiin
- Laskutus 25:llä kappaleella alkaa em. palautuspäivästä (koska tuotteita on vielä 25kpl varauskohteella.