Voinko kopioida spottia ja sen tietoja?

Spottien vienti järjestelmään massana

Spottia tai sen tietoja ei voi kopioida Spotillassa, mutta sen sijaan voit tuoda spotin ja siihen liittyvät tiedot kopioimalla excelistä taulukkoon, kopioida helposti excelissä ja taas ajaa excelistä laitteet sisään Spotillaan.

(Laitekortin sarakkeiden pitää vain olla täysin samassa järjestyksessä molemmissa, sekä excelissä, josta kopioit ja taulukossa, johon kopioit!!)


Vanhassa käyttöliittymässä vienti tehdään kansio kerrallaan, mutta toki spotin kansiota voi muuttaa järjestelmässä, jos tarpeen.

Katso täältä ohje massavientiin.